Mr. M.J. (Marie-José) Spieringhs

“Als advocaat bekijk ik de zaak altijd van twee kanten. Altijd.”

Mijn passie is helder zijn naar de klant en krachtig naar de wederpartij

“Als ik, gespecialiseerd advocaat arbeids- en ontslagrecht, de belangen van mijn cliënt goed wil behartigen, dan moet ik de zaak altijd van twee kanten bekijken. Dat geldt zowel voor werkgevers als voor werknemers. Hierdoor kan ik beter beoordelen wat haalbaar is en wat niet, en beter anticiperen op mogelijke reacties van de tegenpartij. In mijn praktijk kom ik veel problemen tegen op het gebied van re-integratie van zieke werknemers, non-concurrentie, reorganisaties en ontslagen. Dat zijn echte uitdagingen. Dat geldt ook voor het opstellen van contracten (zeker ook voor overeenkomsten voor zzp’ ers) en arbeidsreglementen. Problemen voorkómen is beter dan achteraf procederen. Dat geldt zowel voor particulieren als voor bedrijven en instellingen.”

“Mijn werkterrein bij Schakenraad Advocaten is het arbeidsrecht. Dat omvat ook medezeggenschapsrecht, uitzenden en detacheren. Daarnaast houd ik me specifiek bezig met de rechtsgebieden ambtenarenrecht, onderwijsrecht, (geestelijk) gezondheidsrecht, en klacht- en tuchtrecht. Ik geef bijvoorbeeld ook les in arbeidsrecht en de rechtspositie van een statutair directeur.”
Advocate Marie-José Spieringhs wordt ook ingeschakeld bij zogenoemde BOPZ-zaken. Marie-José: “Dat betreft gedwongen opname en behandeling van psychiatrisch patiënten in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat zijn zaken die weinig status hebben, maar die wel gaan over kwetsbare mensen, die vaak niemand anders hebben die voor hen opkomt. Mij motiveert dat juist.”

Marie-José Spieringhs is secretaris van de Vereniging voor Arbeidsrechtadvocaten (VAR) Breda-’s Hertogenbosch, lid van de Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (de vPAN), voorzitter van de klachtencommissie van een grote instelling, en geeft op diverse plaatsen les in arbeidsrecht.

Ons Team

Advocaten

  • Mr. S. (Suzanne) van den Bogaard
  • Mr. G. (Guido) Schakenraad
  • Mr. M.J. (Marie-José) Spieringhs
  • Mr. L. (Lieke) Boon
  • Mr. R. (Rik) van Moll
  • Mr. E. (Emin) Akdeniz
  • Mr. A. (Anne) Damen
  • Mr. M. (Maarten) Duurtsema
  • Mr. H. (Henrie) Quah