Skip to content

Alles over het personeelsdossier!

In een personeelsdossier slaat u de zaken op die van belang zijn voor de uitvoering van een arbeidsovereenkomst. U doet daarin alle gegevens op grond waarvan u beslissingen neemt, zoals verslagen van functioneringsgesprekken, belangrijke e-mails, de uitwerking van verbetertrajecten, coachingstrajectverslagen etc.

Medische gegevens mogen niet worden opgenomen in het personeelsdossier, dus ook niet het re-integratiedossier! Deze gegevens horen thuis in een “Arbo-dossier” en dat moet bij de bedrijfsarts blijven.

U mag ook geen informatie opnemen die discriminerend is, zoals bijvoorbeeld tot welk ras iemand behoort, welke geloofsovertuiging iemand heeft en of iemand een strafblad heeft.

Als u er voor kiest om een personeelsdossier niet op papier te hebben maar digitaal, moet u er voor zorgen dat niet iedereen toegang heeft tot de dossiers. U zult bij een digitaal dossier dan ook duidelijk moeten aangeven wie gerechtigd is het dossier in te vullen en te beheren.

Heeft de werknemer recht op inzage en correctie?

Ja, een werknemer kan zijn personeelsdossier opvragen. En doet een werknemer dat, dan moet u binnen 4 weken na het verzoek om inzage een beslissing nemen. Als u een verzoek afwijst kan de werknemer via een verzoekschriftprocedure bij de rechtbank inzage of correctie verzoeken. Dit recht op inzage geldt niet voor interne notities en persoonlijke gedachten. Die aantekeningen mogen er dus uitgehaald worden. De Hoge Raad heeft eerder beslist dat het recht op inzage ruim moet worden uitgelegd, zodat de werknemer ook recht heeft op een kopie van het personeelsdossier. Voor wat betreft het recht op correctie hoeft alleen gecorrigeerd te worden als de gegevens feitelijk onjuist zijn (als er bijvoorbeeld een verkeerd adres is opgenomen).

Als een werknemer het niet eens is met een waarschuwing of beoordeling kan de werkgever de mening van de werknemer eventueel wel toevoegen aan het dossier, maar hoeft hij de beoordeling niet te veranderen.

Heeft u vragen over de inhoud of het beheren van uw personeelsdossiers? Leg het voor aan één van onze arbeidsrechtspecialisten!

Dit blog is geschreven door

Onderwerp

Wij gebruiken cookies enkel voor het bijhouden van onze bezoekersaantallen in Google Analytics.