Skip to content

Mr. E. (Emin) Akdeniz

“Mijn passie is benadeelden bijstaan en schadeloos stellen.”

Mijn werkterrein bij Schakenraad is letselschade, verbintenissenrecht en bestuursrecht. In letselschadezaken help ik mensen die als gevolg van een ongeval, een medische misser of misdrijf van de ene dag op de andere in de problemen zijn gekomen.

Vaak zijn zij ineens verstoken van inkomsten. Tegelijkertijd weten zij niet waar zij recht op hebben. Om het dan op te nemen tegen een grote verzekeraar, dat is heel uitdagend. Zeker als je daar een mooi resultaat voor je cliënt uit kunt halen. Het is de kunst om mensen zo veel mogelijk schadeloos te stellen. Dat is een vak. Het is belangrijk om mensen snel en goed te helpen. Dat betekent in ons geval dat je als advocaat goed bereikbaar bent en dat je een relatie opbouwt die gebaseerd is op vertrouwen en wederzijds respect. Ik wil af van het idee dat advocaten slecht bereikbaar zijn en alleen maar veel geld kosten. Juist in letselschadezaken is dat meestal niet het geval. Daarom houd ik de lijnen kort. Na een ongeval, bijvoorbeeld, ga ik indien gewenst op huisbezoek om te laten zien dat ik er voor de mensen ben.

“Focussen op de inhoud”

Omdat hier maar liefst vier letselschadecoördinatoren werken kan ik me focussen op de inhoud en word ik niet bedolven onder administratieve rompslomp. Die letselschadecoördinatoren zijn zeer ervaren medewerkers die ons advocaten veel werk uit handen nemen. Dat is direct in het voordeel van de cliënt. Ook een eventuele gang naar de rechter kan hierdoor sneller gezet worden. Daarnaast vind ik het belangrijk om samen te werken met vier andere gespecialiseerde advocaten op het gebied van letselschade. Samen sparren en kennis met elkaar delen leveren vaak nieuwe inzichten op.

“Een duidelijke lijn trekken. Tot hier en niet verder.”

Op alle terreinen waarop ik werkzaam ben, en dus niet alleen bij letselschade, is het belangrijk dat je snel handelt als je een probleem hebt met een tegenpartij die niet over de brug wil komen. Niet te lang doorgaan met over en weer corresponderen, maar op een gegeven moment een duidelijke lijn trekken: nu is het genoeg geweest. Tot hier en niet verder, anders gaan we procederen. Tegelijkertijd probeer ik altijd alle opties open te houden om samen tot een oplossing te komen. Want dat is en blijft in de meeste gevallen toch het allerbeste voor alle partijen.

Gegevens advocaat

Mr. Akdeniz handelt onder de naam van Schakenraad Advocaten, voor eigen rekening en risico vanuit KAZA Advocatuur & Letselschade BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76709612.

Wij gebruiken cookies enkel voor het bijhouden van onze bezoekersaantallen in Google Analytics.