Skip to content

Keurmerken

Contact

Mr. M.J. (Marie-José) Spieringhs

Als advocaat bekijk ik de zaak altijd van twee kanten. Altijd.

Als ik, gespecialiseerd advocaat arbeids- en ontslagrecht, de belangen van mijn cliënt goed wil behartigen, dan moet ik de zaak altijd van twee kanten bekijken. Dat geldt zowel voor werkgevers als voor werknemers. Hierdoor kan ik beter beoordelen wat haalbaar is en wat niet, en beter anticiperen op mogelijke reacties van de tegenpartij. In mijn praktijk kom ik veel problemen tegen op het gebied van re-integratie van zieke werknemers, non-concurrentie, reorganisaties en ontslagen. Dat zijn echte uitdagingen. Dat geldt ook voor adviseren omtrent medezeggenschap, het opstellen van contracten (zeker ook voor overeenkomsten voor zzp’ ers) en arbeidsreglementen. Problemen voorkómen is beter dan achteraf procederen. Dat geldt zowel voor particulieren als voor bedrijven en instellingen.

Naast het arbeidsrecht houd ik mij bezig met zaken die betrekking hebben op psychiatrisch patiënten. Dat betreft gedwongen opname en behandeling van psychiatrisch patiënten in een psychiatrisch ziekenhuis, of gedwongen opnames van gehandicapten of dementerenden. Ook treed ik op in klachtzaken, die betrekking hebben op gedwongen medicatie of insluiting.

Ik ben ook mediator/bemiddelaar. Mediation of bemiddeling staat los van de advocatuur. In dat geval probeer ik als procesbegeleider partijen met elkaar in gesprek te brengen om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. Een mediator is onafhankelijk, in tegenstelling tot een advocaat, die bij uitstek een belangenbehartiger is.

Mr. Marie-José Spieringhs is secretaris van de Vereniging voor Arbeidsrechtadvocaten (VAR) Breda-’s-Hertogenbosch, lid van de Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (de vPAN), voorzitter van de een aantal klachtencommissies van grote instellingen en zij geeft op diverse plaatsen les in arbeidsrecht.

Wij gebruiken cookies enkel voor het bijhouden van onze bezoekersaantallen in Google Analytics.