Skip to content

Mr. S. (Suzanne) van den Bogaard

“Schikken betekent lang niet altijd slikken.”

“Vanaf 2002 mag ik mij bij Schakenraad bezighouden met zaken waarbij iemand letsel heeft opgelopen en met zaken die onder de noemer arbeidsrecht vallen. Het komt ook regelmatig voor dat deze twee rechtsgebieden elkaar kruisen. Bijvoorbeeld als iemand arbeidsongeschikt raakt na een ongeval. Dan is het goed om te weten waar je recht op hebt en natuurlijk ook hoe je dat kunt krijgen.
Wanneer gezondheid en werk in het geding zijn heb je altijd te maken met situaties die voor mensen behoorlijk ingrijpend kunnen zijn. Los van de juridische problemen. Dan is het belangrijk om als advocaat het hoofd koel te houden. Dat vraagt om een professionele aanpak waarbij ik zoveel mogelijk rekening houd met de persoonlijke omstandigheden van mijn cliënten. Het spreekt vanzelf dat ik dat ook van de wederpartij zal eisen. Soms vereist dat een harde aanpak, andere keren kan met eenvoudige middelen een minnelijke oplossing gevonden worden. Vaak is dat ook de snelste manier om je recht te krijgen. Ik heb er een hekel aan als zaken onnodig lang gerekt worden. Daar is nog nooit iemand beter van geworden.“

Gaat het er altijd om een zo hoog mogelijk bedrag te claimen? Suzanne: “Zowel bij letselschadezaken als bij arbeidsrechtelijke conflicten moeten mensen ook wel eens tegen zichzelf beschermd worden. Soms is het beter om de zaak niet teveel op de spits te drijven. Maar je hoeft ook weer niet alles te pikken. Schikken betekent lang niet altijd slikken. Uit klant-tevredenheidsonderzoeken die Schakenraad regelmatig uitvoert, blijkt dat wij hierin veel voor onze cliënten betekenen.”

Wij gebruiken cookies enkel voor het bijhouden van onze bezoekersaantallen in Google Analytics.