Skip to content

Uw kind betrokken bij een ongeval…

Het zal maar gebeuren: uw kind is betrokken bij een verkeersongeval. Een verschrikkelijke ervaring! Alleen al omdat de ouders meestal direct worden gebeld om met

Bestuursrecht in tijden van corona

De corona-uitbraak heeft verstrekkende gevolgen. Ook voor bestuursorganen zoals ministeries, waterschappen, provincies, gemeenten, UWV en u als burger. Op een ingediende aanvraag of bezwaarschrift moet

Spoedwet Elektronisch vergaderen

Door de Corona-uitbraak wordt iedereen beperkt in zijn vrijheid. Dit vergt aanpassingen, ook in wetgeving. Het wetsvoorstel Tijdelijke Wet Covid-19 (in werking getreden op 21

Wij gebruiken cookies enkel voor het bijhouden van onze bezoekersaantallen in Google Analytics.