Skip to content

Het concurrentiebeding, nu en in de toekomst

Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet schriftelijk zijn aangegaan met een meerderjarige werknemer volgens artikel 7:653 (Burgerlijk Wetboek). Het beding houdt in

Wetsvoorstel vaste huurcontracten

Tweede Kamerleden Nijboer en Grinwist hebben het wetsvoorstel Wet vaste huurcontracten ingediend en dat is door de Tweede Kamer op 16 mei 2023 aangenomen1. Met

Met recht: Recht van spreken

Eerder schreven wij in het blog “Het zedenslachtoffer als benadeelde partij in het strafproces” over de mogelijkheden die een slachtoffer heeft bij het zogenaamde ‘voegen

De zwakkere verkeersdeelnemer

Een ongelukkig gekozen definitie, want niemand vereenzelvigd zich hier hoogstwaarschijnlijk mee. maar wie of wat wordt hier precies bedoeld? Onder de zwakkere verkeersdeelnemers vallen met

Cameratoezicht bij thuiswerk

In de afgelopen week werd via diverse nationale en internationale media uitgebreid aandacht besteed aan de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 28 september 2022

Wij gebruiken cookies enkel voor het bijhouden van onze bezoekersaantallen in Google Analytics.