Skip to content

Met recht: Recht van spreken

Eerder schreven wij in de blog “Het zedenslachtoffer als benadeelde partij in het strafproces” over de mogelijkheden die een slachtoffer heeft bij het zogenaamde ‘voegen

De zwakkere verkeersdeelnemer

Een ongelukkig gekozen definitie, want niemand vereenzelvigd zich hier hoogstwaarschijnlijk mee. maar wie of wat wordt hier precies bedoeld? Onder de zwakkere verkeersdeelnemers vallen met

Cameratoezicht bij thuiswerk

In de afgelopen week werd via diverse nationale en internationale media uitgebreid aandacht besteed aan de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 28 september 2022

Blaffende honden bijten niet

Helaas blijkt uit de realiteit wel eens het tegenovergestelde. Het is algemeen bekend dat dieren in een onbedachtzaam moment mensen kunnen aanvallen. Dit levert dan

Wij gebruiken cookies enkel voor het bijhouden van onze bezoekersaantallen in Google Analytics.