Skip to content

Bestuursrecht in tijden van corona

De corona-uitbraak heeft verstrekkende gevolgen. Ook voor bestuursorganen zoals ministeries, waterschappen, provincies, gemeenten, UWV en u als burger. Op een ingediende aanvraag of bezwaarschrift moet

Spoedwet Elektronisch vergaderen

Door de Corona-uitbraak wordt iedereen beperkt in zijn vrijheid. Dit vergt aanpassingen, ook in wetgeving. Het wetsvoorstel Tijdelijke Wet Covid-19 (in werking getreden op 21

Wat kost een advocaat eigenlijk?

Ik merk vaak dat er misverstanden bestaan over de kosten van een advocaat. Over het algemeen wordt gedacht dat een advocaat altijd véél te duur

Wij gebruiken cookies enkel voor het bijhouden van onze bezoekersaantallen in Google Analytics.