Skip to content

Arbeidsongevallen in allerlei soorten en maten

Onlangs bleek uit cijfers voor het Bureau voor de Statistiek dat het aantal arbeidsongevallen in Nederland relatief laag is, in vergelijking met andere Europese landen. Toch verzuimden in 2015 in totaal 96.000 werknemers minstens een dag als gevolg van een arbeidsongeval.

Een uitschieter is de bouwsector: daar lag het verzuim wegens arbeidsongevallen twee
keer zo hoog. In die sector zie je ook, dat het aantal dodelijke ongevallen het hoogst is.
Maar liefst 42 keer in een het eerste half jaar van 2016 deed zich daar een ongeval met dodelijke afloop voor!

In onze praktijk horen wij dagelijks verhalen van mensen die een ongeval op het werk is overkomen. Van een ‘klassiek’ ongeval op de werkvloer met een gevaarlijke machine tot aan beroepsziektes en verkeersongevallen tijdens werk-werkverkeer. In principe kan als hoofdregel worden gesteld dat een werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid van zijn werknemers en dus aansprakelijk zal zijn voor de schade die een werknemer oploopt als hij of zij een ongeval tijdens werktijd overkomt. Oók als het een ervaren medewerker is die zich wellicht niet helemaal aan de regels heeft gehouden.

Wist u overigens dat de nabestaanden van een overleden werknemer als gevolg van een arbeidsongeval zich ook tot de werkgever kunnen richten? Als vast komt te staan dat deze werkgever aansprakelijk is voor het overlijden, dan zal door het bedrijf (of de betreffende verzekeraar) een schadevergoeding betaald moeten worden.

Ook is de afgelopen jaren veel geschreven en geoordeeld over situaties, waarin er
onduidelijkheid kan bestaan over de vraag wie nu eigenlijk de werkgever is. Hoe zit het
namelijk bij vrijwilligers die iets overkomt? Tot wie moeten uitzendkrachten zich wenden bij letselschade? En zzp-ers? Tipje van de sluier: in veel gevallen kunnen ook zij een
schadevergoeding ontvangen. Mensen die in aanraking zijn gekomen met gevaarlijke stoffen (denk aan asbest of chroom 6) kunnen hiervoor ook een schadevergoeding vorderen van hun (toenmalige) werkgever of een beroep doen op een getroffen regeling. Hiervoor gelden specifieke regels die tegemoetkomen aan de vaak lastige bewijspositie die deze mensen. Als er veel tijd is verstreken tussen de blootstelling en de symptomen is het natuurlijk moeilijk vast te stellen waardoor de ziekte nu precies is ontstaan.

Tot slot wil ik nog de verkeersongevallen tijdens werk-verkeer noemen: als je je als
werknemer in het verkeer moet begeven voor je werk, dan moet de werkgever ervoor
zorgen dat hij een adequate verzekering heeft afgesloten voor het geval daar iets mis gaat. Doet de werkgever dat niet, dan is hij dáárvoor weer aansprakelijk.

Dus een tip voor de werkgevers die dit lezen: kijk in dit nieuwe jaar nog eens goed naar uw afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen en zorg ervoor dat alle bovengenoemde situaties gedekt zijn!

Wij gebruiken cookies enkel voor het bijhouden van onze bezoekersaantallen in Google Analytics.