Skip to content

De gevolgen van de Brexit voor HR

Op 29 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU). Het is nog onduidelijk of het een harde Brexit zal worden (no-deal scenario) of een Brexit met (handels)afspraken (deal scenario). Het is aan overheden om ervoor te zorgen dat voor 29 maart 2019 de nodige afspraken zijn gemaakt. Hoewel de precieze gevolgen van de Brexit dus nog niet duidelijk zijn, is het wel evident dat ondernemingen gevolgen gaan ondervinden van het feit dat de Britten de EU verlaten. De Brexit zal grote gevolgen met zich meebrengen voor het bedrijfsleven en het is daarom dus verstandig om alvast na te denken over eventuele implicaties van een Brexit voor uw bedrijf.

Een van de gevolgen van de Brexit ligt op het gebied van migratie. Bij een harde Brexit is het vrij verkeer van personen verleden tijd. Een groot gevaar is dat uw werknemers die in het Verenigd Koninkrijk werkzaam zijn daar na de Brexit íllegaal verblijven. Zij worden dan niet langer beschermd door het EU-recht. Andersom geldt natuurlijk hetzelfde. Indien u als bedrijf Britten in dienst heeft, zullen zij ook niet langer zonder meer in Nederland werkzaam mogen zijn. De Britten zullen dan gelijkgesteld worden aan zogenoemde ‘derdelanders’. Dit houdt in dat zij niet langer legaal in Nederland werken en verblijven, tenzij het door de wet is toegestaan. U zult dus de nodige vergunningen (bijvoorbeeld een verblijfs- en werkvergunning) en visa moeten aanvragen.

Maar de Brexit zal meer gevolgen hebben. Zo zal in het kader van sociale zekerheidswetgeving bepaald moeten worden welke regeling van toepassing is op de werknemer en of deze kan worden voortgezet indien een werknemer naar het Verenigd Koninkrijk wordt uitgezonden.

Daarnaast moet u weten welk arbeidsrecht en welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn bij uitzending.

Ook op het gebied van het aanvullend pensioen zijn er wijzigingen. Na de Brexit zal de Europese Pensioenrichtlijn niet langer van toepassing zijn, waardoor werknemers verplicht kunnen worden zich aan te sluiten bij een pensioenregeling, ook al nemen zij al in het eigen land deel aan een aanvullende pensioenregeling. Dit zou dus kunnen leiden tot dubbele deelname en dubbele kosten. Op fiscaal vlak zal ook het één en ander veranderen, bijvoorbeeld in het kader van de inkomsten- en loonbelasting, de BTW en invoerrechten.

Het is nog altijd onduidelijk en complex wat de Brexit zal gaan bewerkstelligen, maar de uittredingsdatum komt steeds dichterbij. Daarom is het van belang dat u zich voorbereidt.

U kunt het aantal Britse werknemers in dienst van het bedrijf en het aantal Nederlanders dat in het Verenigd Koninkrijk werkzaam is in kaart brengen. Daarnaast kunt u de verschillende scenario’s, wel of geen deal, zo goed en kwaad als het kan doornemen. Een goede voorbereiding is namelijk het halve werk. Ten slotte kunt u bij het afsluiten van een expatcontract met een Brit, die in Nederland komt werken, een bepaling opnemen met de voorwaarde, dat indien de Brexit een feit is wijzigingen in het contract aangebracht kunnen worden. Wees voorbereid op de naderende Brexit!

Dit blog is geschreven door

Onderwerp

Wij gebruiken cookies enkel voor het bijhouden van onze bezoekersaantallen in Google Analytics.