Skip to content

Digitaal beslagregister

Sinds 1 januari 2016 is een Centraal Digitaal Beslagregister (CDB) ingevoerd. Dit houdt in dat alle gerechtsdeurwaarders beslagen op roerende en onroerende zaken, loonbeslag en derdenbeslag bij dit register moeten aanmelden. Het heeft tot doel om een onnodige stapeling van incassomaatregelen te voorkomen. Bovendien wordt hiermee de beslagvrije voet beter gewaarborgd.

Met dit register worden de belangen van een schuldenaar beschermd. Maar ook de schuldeiser kan daarmee zijn voordeel doen. De deurwaarder is namelijk verplicht om dit beslagregister te raadplegen voordat hij dagvaardingen uitbrengt of overgaat tot het leggen van beslag. Met het raadplegen wordt de schuldeiser geïnformeerd  of het aannemelijk is dat de vordering binnen 3 jaar te incasseren is. De schuldeiser kan hierdoor een betere afweging maken of er kosten moeten worden gemaakt en in hoeverre die uiteindelijk bij de schuldenaar verhaalbaar zijn.

Daarbij merk ik wel op, dat indien er geen mededelingen staan in het beslagregister dit geen reden is om aan te nemen dat er automatisch wel verhaalsmogelijkheden te vinden zijn. In het beslagregister worden namelijk de vorderingen en beslagen van overheidsinstanties zoals de fiscus en UWV niet ingeschreven. Te overwegen valt om bij twijfel een extra verhaalsonderzoek te laten doen.

Ofschoon de mededelingen die deurwaarders aan de hand van de raadpleging mogen doen beperkt zijn, is de komst van het beslagregister een goede ontwikkeling, zowel voor de schuldenaar als de schuldeiser.

Meer weten? Neem dan contact op met één van onze advocaten.

Dit blog is van algemene aard, er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Dit blog is geschreven door

Onderwerp

Wij gebruiken cookies enkel voor het bijhouden van onze bezoekersaantallen in Google Analytics.