Een letselschadeclaim: een verhaal van de lange adem

Het zijn de verhalen die vaak op tv of op de radio langskomen: slachtoffers van bijvoorbeeld een auto-ongeluk, die in een jarenlange strijd met de veroorzaker van hun letselschade terecht zijn gekomen. Brief na brief hebben ze geschreven, procedure na procedure gevoerd. Zonder resultaat, want nog steeds wachten ze op de vergoeding voor hun letselschade. Vaak als laatste richten ze zich tot de media, in de hoop alsnog een doorbraak in hun gevecht te creëren. U kent de beelden ongetwijfeld, van de boze verslaggever die met draaiende camera in de hal van een verzekeraar verhaal komt halen.

Een termijn? Lastig inschatten
Zulke uitzendingen roepen het beeld op dat letselschadezaken zelfs tien jaar of meer in beslag nemen en een uitputtingsslag voor slachtoffers zijn. Gelukkig vormen dergelijke verhalen uitzonderingen. Meestal verloopt de afwikkeling van letselschadezaken sneller, al is het evenmin in een week of zelfs een maand geregeld. De afhandeling van een letselschadetraject duurt lang. U dient uit te gaan van een aantal maanden tot één of zelfs vijf jaar. Hoe lang precies? Dat is onmogelijk vooraf te voorspellen, omdat daarbij allerlei factoren een rol spelen.

Medische eindsituatie
Een belangrijke factor is uw fysieke gesteldheid. Het is pas mogelijk om de hoogte van de geleden letselschade te bepalen als u volledig bent hersteld of uw medische situatie stabiel is. Dit punt heet in vaktermen de medische eindsituatie. Op dat moment maken u en de tegenpartij de balans van de schade tot op dat moment op, en stelt u de hoogte van uw claim vast. Meestal kunt u op dat moment al een voorschot krijgen op de uiteindelijke claim, maar de zaak is daarmee niet afgedaan. In veel gevallen zijn aanvullende procedures noodzakelijk om uw definitieve vergoeding te ontvangen. Zo kan er discussie ontstaan over de zogenaamde toekomstige letselschade. Als u bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent geraakt, moet worden ingeschat welke financiële schade u voor de toekomst heeft geleden. Er zijn de nodige experts en onderzoeken nodig, voordat dit is vastgesteld.

Rekken
Helaas kan de tegenpartij de zaak behoorlijk rekken. Er kan bijvoorbeeld discussie ontstaan over de aansprakelijkheid of de hoogte van uw claim. Ook kan de tegenpartij aanvullende onderzoeken vragen. Soms moet zelfs de rechter er aan te pas komen om de zaak te beslechten. Heeft u uiteindelijk wél mondeling overeenstemming bereikt over de hoogte van de claim, dan dient dit alles op papier te worden gezet. Is de overeenkomst een feit, dan kunt u eindelijk uw definitieve vergoeding op uw rekening verwachten.

Slachtoffer centraal
De afwikkeling van een letselschadeclaim is dus vaak een heel gedoe, waarbij in het verleden het slachtoffer niet centraal leek te staan. Om daar verandering in te brengen, hebben de belangrijkste betrokken partijen bij letselschadezaken (zoals verzekeraars, advocaten, consumentenorganisaties, etc.) de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) in het leven geroepen. Hierin staan verschillende gedragsregels waarin alle partijen zich houden, zodat de afwikkeling van een letselschadeclaim soepel en sneller verloopt. Dit moet leiden tot een afhandeling van de schade binnen twee jaar na het ongeval of incident. Ook Schakenraad Advocaten heeft zich geconformeerd aan de GBL.

Het beste resultaat
Ondanks de GBL kan het nog altijd voorkomen dat de afwikkeling van een letselschadezaak langer duurt dan u en wij wensen. Soms zijn de omstandigheden dusdanig dat hier weinig aan te doen is. Maar dat neemt niet weg dat wij er alles aan blijven doen om voor u het beste eindresultaat te behalen. Tenslotte is dat wat telt. Of dat nu één of vijf jaar duurt.