Gunstige ontwikkelingen voor slachtoffers ingezet in 2015?

Terugkijkend op het jaar 2015 is het aardig om te bezien welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan in de gebieden waarop wij als advocaat werkzaam zijn. Als letselschade-advocaat springen voor mij twee onderwerpen in het oog: een mogelijke doorbraak bij het bepalen van de hoogte van smartengeld en de ontwikkeling die wel wordt omschreven als “herstelgericht schaderegelen”. Ik zal het u uitleggen.

Meer geld?
Als we het hebben over een schadevergoeding voor een slachtoffer van een ongeval, een medische fout of een misdrijf, dan maakt de vergoeding van smartengeld (ook wel immateriële schade genoemd) daar een vast onderdeel van uit. Een schadepost die lastig lijkt te bepalen: hoe kan men nu een prijskaartje hangen aan geleden pijn, ellende en verdriet? En is elk denkbaar bedrag eigenlijk niet te laag als het gaat om een inbreuk op je gezondheid?

Wij kijken in Nederland dan onder andere naar vergelijkbare zaken waarin rechters eerder een uitspraak hebben gedaan, en vervolgens of ‘alle omstandigheden van het geval’ er misschien toe zouden moeten leiden dat er een hoger of lager bedrag moet worden uitgekeerd door de aansprakelijke partij. Hierbij spelen de ernst en aard van het letsel en de persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer een grote rol. Hoe ernstiger de klachten en de resterende gevolgen, hoe hoger het smartengeld. Maar door steeds te vergelijken met eerdere uitspraken kom je eigenlijk nooit echt verder.

In Nederland is het ook nog eens zo, dat de toegekende bedragen aan smartengeld door rechters relatief gezien zeer laag zijn. Jarenlang lag het hoogst toegewezen bedrag aan smartengeld in een enkel geval rond € 150.000,-. In onze buurlanden en ook elders in de wereld liggen deze bedragen vaak (veel) hoger.

In november 2015 werd door de rechtbank Gelderland echter een bedrag van € 200.000,- toegewezen voor het slachtoffer van zeer ernstige brandwonden, veroorzaakt door een molotovcocktail. Kort daarna werd in de media verslag gedaan van een smartengeldbedrag van € 350.000,-, dat zou zijn betaald aan het slachtoffer van een ernstige medische fout in het UMC. Dit bleek allemaal wat genuanceerder te liggen, maar feitelijk kwam het er wel op neer dat in een schikking € 338.000,- was gereserveerd voor smartengeld voor het slachtoffer. Een voorzichtige opmaat naar een ruimere smartengeldvergoeding?
De maatschappelijke discussie over smartengeldbedragen in Nederland was al eerder ingezet en ook in 2016 zal op verschillende niveaus gesproken blijven worden over deze kwestie. Wij zullen dit scherp blijven volgen!

Meer begeleiding?
Een andere ontwikkeling in letselschadeland in 2015 was de aandacht voor meer “herstelgericht” compenseren van schade. Denk daarbij aan het ontzorgen van slachtoffers door het bieden van hulp en begeleiding bij het verkrijgen van zorg en hulp in huis, bemiddeling bij verzekeraars, het aanpassen van een woning, het mobieler maken door het aanbieden van scootmobiels, elektrische fietsen etcetera.
Of het aanbieden van begeleiding door bijvoorbeeld het inschakelen van een psycholoog, arbeidsdeskundige of een coach. Dit alles met de insteek om het slachtoffer weer zo goed mogelijk op weg te helpen naar herstel en onafhankelijkheid, in plaats van de schade slechts te compenseren met geld.

 
Wat mij betreft dus zeker gunstige ontwikkelingen en goede voornemens voor 2016

Dit blog is geschreven door

Onderwerp