Huisdierenverbod VvE

Huisdieren, vele eigenaren beschouwen ze als leden van het gezin. Het is normaal dat ze bij u in huis wonen. Bij een appartement kan men te maken hebben met een waar huisdierenverbod. Als eigenaar maar ook als huurder van een appartement. Maar dat een dergelijk verbod niet zomaar kan, oordeelde het gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch onlangs.

Een VvE heeft vaak regels opgenomen het huishoudelijk reglement. Deze orderegels gaan bijvoorbeeld over het maken van geluid (radio, tv maar ook harde vloeren) en ander hinder. Over huisdieren staat er veelal iets als:

Het houden van huisdieren (zoals katten en honden) is het privégedeelte is niet toegestaan.” en “Huisdieren (honden en katten) worden niet toegelaten tot de gemeenschappelijke ruimten.

Het gerechtshof stelt dat die regel van het huisdierenverbod in het privégedeelte géén orderegel is. Een dergelijk verbod is een principiële beperking van de mogelijkheid om het appartement te gebruiken, aldus het hof. Iedere kat of hond, zelfs blindegeleidehond of hulphond, wordt namelijk uitgesloten. Ook als het dier geen overlast veroorzaakt! De regels over het gedrag van die dieren vindt het gerechtshof wel orderegels. Net als de regel dat bepaalde muziekinstrumenten op bepaalde delen van de dag geen overlast mogen veroorzaken.

Het opnemen van een huisdierenverbod kan, maar alleen in het splitsingsreglement (notariële akte) van de VvE, oordeelt het hof. Niet in het huishoudelijk reglement. Staat dit verbod wel in het huishoudelijk reglement, dan is dit verbod nietig (het verbod geldt dus als het ware niet). Dit is dus niet alleen een interessante, maar ook verstrekkende uitspraak.

Heeft u hier vragen over, ongeacht of de kat van huis is, neem gerust contact met mij op. Bij allerlei VvE-kwesties help ik u graag.

Dit blog is geschreven door

Onderwerp