Is de werkgever verplicht om na twee jaar arbeidsongeschiktheid het dienstverband te beëindigen?

Het komt vaak voor dat een werknemer arbeidsongeschikt raakt en helaas zijn werk niet meer kan hervatten bij de eigen werkgever. De werkgever is verplicht om eerst te bezien of er mogelijkheden voor hervatting zijn bij de eigen werkgever (in eigen werk of ander passend werk), maar als dat niet lukt ook bij een andere werkgever. Dat heet het tweede spoor.

De werkgever en de werknemer moeten er samen gedurende twee jaar naar streven om op deze wijze tot werkhervatting te komen. Ondertussen moet de eigen werkgever het loon tijdens ziekte gedurende deze twee jaar doorbetalen. Indien een werknemer langer dan twee jaar ziek is, moet de werkgever dan de arbeidsovereenkomst beëindigen en een transitievergoeding betalen?

Deze vraag is aan verschillende rechters voorgelegd. Enerzijds kan men zich voorstellen dat er nog een mogelijkheid is op re-integratie in de toekomst. In dat geval zou het niet in het belang zijn van de werknemer om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De werknemer kan dan altijd nog een beroep doen op zijn werkgever zodra hij wel geschikt is om (passend) werk te gaan verrichten. De werkgever is vanuit die visie dan niet verplicht de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Aan de rechter is een zaak voorgelegd, waarbij de werknemer een IVA-uitkering had. Dat betekent dat er geen herstel meer wordt verwacht (Rechtbank Overijssel, 3 december 2015)
De werknemer stelde zich in deze zaak op het standpunt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst moest beëindigen en dat een transitievergoeding zou moeten worden betaald op grond van de redelijkheid en billijkheid.

De kantonrechter keek hierbij wel naar de omstandigheden van het geval, maar oordeelde in dit geval dat de werkgever niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid handelde, door het dienstverband met de werknemer nog niet op te zeggen. In dit geval was het de werkgever die zei, dat terugkeer van de werknemer binnen 26 weken niet was uitgesloten. De werkgever hoefde van deze kantonrechter dus geen transitievergoeding te betalen.

Komt dit overeen met de politieke standpunten? Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 7 september 2015 bij de Tweede Kamer betoogd, dat hij het na twee jaar arbeidsongeschiktheid onbetaald in dienst houden van werknemers onfatsoenlijk werkgeverschap vindt.

Echter, op 2 december 2015 vond de Rechtbank Midden-Nederland dat die handelwijze misschien wel onfatsoenlijk kan zijn, maar dat dat nog niet valt aan te merken als ernstig verwijtbaar handelen (Kantonrechter Almere ECLI: NL RBMNE 2015-8495 en  idem Rechtbank Breda op 22 december 2015). Ook in dat geval had de werknemer geen recht op een transitievergoeding.

In zo’n geval kan de werknemer zich natuurlijk weer wel melden bij zijn werkgever om zijn werk (al dan niet aangepast) te hervatten. In dat geval moet de werkgever het loon weer gaan betalen.

Heeft u vragen over arbeidsongeschiktheid? Neem contact op met onze arbeidsrechtspecialisten!

Dit blog is geschreven door

No results found.

Onderwerp