Skip to content

Is mediation iets voor u?

U denkt bij mediation wellicht direct aan echtscheidingen, maar mediation is voor veel meer conflicten in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan conflicten tussen werkgever en werknemer. Bij ons kantoor kunt u terecht voor deskundige hulp bij arbeidsconflicten, via de rechter of via mediation.

Wat is mediation?

Mediation is erop gericht tot een duurzame oplossing van een conflict te komen, onder begeleiding van een neutrale en deskundige persoon, de mediator. Naast dit voordeel zijn er nog andere voordelen: mediation zorgt vaak voor een snellere oplossing dan een procedure via de rechter, de kosten zijn over het algemeen lager en de oplossingen hoeven niet standaard te zijn. Creatieve oplossingen waar beide partijen zich in kunnen vinden zorgen vaak ook voor meer draagvlak en tevredenheid.

Mediation kan eigenlijk op elk moment ingezet worden, ook als er al een procedure bij de rechter loopt. Soms zijn partijen vastgelopen in een procedure en kan een onafhankelijke derde de zaak juist weer vlot trekken.

Geheimhouding

De gesprekken met een mediator zijn vertrouwelijk. Als u voor mediation kiest, tekent u ook voor geheimhouding in de mediationovereenkomst. Naast de gesprekken vallen ook de stukken die tijdens de mediation worden ingebracht onder deze geheimhouding. Zou de mediation op niets uitlopen en de gang naar de rechter weer worden gemaakt, dan mag de inhoud van de gesprekken dus niet naar buiten worden gebracht. Er zijn enkele uitzonderingen op de geheimhouding, bijvoorbeeld wanneer er een wettelijke meldplicht is of een van de partijen dreiging uitdraagt in de vorm van een misdrijf.

Vrijwilligheid

Mediation is geen verplichting. Maar soms wordt er toch van u verwacht dat u deelneemt. Een voorbeeld:

U heeft zich ziek gemeld naar aanleiding van een arbeidsconflict. Uw werkgever stelt mediation voor als onderdeel van uw re-integratietraject. Iedere werknemer moet zich inspannen voor re-integratie en een conflict dat die re-integratie in de weg staat, uit de weg helpen. Het weigeren van mediation kan door de rechter dan worden gezien als het door eigen toedoen belemmeren of vertragen van de re-integratie. De voorwaarden die de rechter stelt om de vertraging of belemmering vast te stellen zijn:

  1. mediation is gegeven de aard van het conflict, een aangewezen route;
  2. van de werknemer kan deelname aan mediation in redelijkheid worden gevergd;
  3. aannemelijk is dat (het resultaat van) mediation het herstel van de werknemer zal bevorderen.

Wordt vastgesteld dat u deel moet nemen aan mediation en doet u dit niet, loopt u het risico om de doorbetaling van uw loon kwijt te raken.

Maar ook de werkgever kan risico lopen bij het niet meewerken aan mediation. Bijvoorbeeld in het geval dat de Arbo-arts mediation adviseert, maar de werkgever toch ontbinding van de arbeidsovereenkomst aanvraagt. De rechter kan dan een hogere vergoeding toekennen als hij vindt dat de werkgever zich niet als goed werkgever heeft gedragen door mediation te weigeren.

Is mediation iets voor u? Het kan u veel opleveren. Meer informatie? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Wij gebruiken cookies enkel voor het bijhouden van onze bezoekersaantallen in Google Analytics.