Skip to content

Onroerende zaken straks lastiger te kraken

Kraken is een term die tegenwoordig vaak gelinkt wordt aan cybercriminaliteit en aantasting van privacy. Maar ook onroerend goed kan gekraakt worden. In de vorige eeuw werden woningen en gebouwen regelmatig door betogers gekraakt. Ook nu gebeurt dat nog.

Er geldt al een wettelijke verbod om kraken tegen te gaan. Minder bekend is dat dit kraakverbod binnenkort wordt aangepast door het Wetsvoorstel handhaving kraakverbod1, dat op 30 maart 2021 door de Eerste Kamer is aangenomen. Dit is vooral goed nieuws voor eigenaren van woningen en (bedrijfs)panden. Zij worden meer gesteund in hun strijd tegen huisvredebreuk, kraken en het wederrechtelijk binnendringen van lokaal bestemd voor de openbare dienst.

In de huidige situatie moeten ontruimingen 8 weken van tevoren worden aangekondigd. Dat geeft krakers de mogelijkheid om de ontruiming via een kort geding tegen te houden. Tot er een uitspraak is, mag niet ontruimd worden.

Volgens de nieuwe regels wordt de situatie meer via het strafrecht aangepakt. De Officier van Justitie licht de rechter-commissaris in en deze moet binnen 3x 24 uur een beslissing nemen. De rechter-commissaris moet de krakers horen, dus zij kunnen (en moeten) snel een reactie geven als zij dat willen. Besluit de rechter-commissaris tot ontruiming, dan kan de Officier dit gelijk ten uitvoer leggen. De krakers kunnen binnen 14 dagen hoger beroep instellen tegen de beslissing van de rechter-commissaris, maar de tenuitvoerlegging mag doorgang vinden. Hoger beroep schorst niet op.

Wanneer de nieuwe wet geldt, is nog niet bekend. Dit wordt later bepaald. Houd hiervoor onze website in de gaten.

Heeft u hier vragen over? Bel (040 244 76 08) of mail (balie@schakenraad.nl) mij gerust, ik ben u graag van dienst.

1EK 2020/2021, 35296, nr. 32.

Dit blog is geschreven door

Onderwerp

Wij gebruiken cookies enkel voor het bijhouden van onze bezoekersaantallen in Google Analytics.