Schadevergoeding bij PTSS voor politiemedewerkers

Bij Schakenraad Advocaten staan wij al geruime tijd politiemedewerkers bij die kampen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Helaas kent het huidige stelsel veel knelpunten en is een lange adem vereist om tot vergoeding van de schade te komen. Op 23 april 2020 heeft minister Grapperhaus in dit kader een brief aan de Tweede Kamer verzonden. In deze brief komt naar voren dat het stelsel verbeterd dient te worden: eenvoudiger, minder druk op de medewerker, tempo in de afhandeling en in de re-integratie bij de politie.

Hieronder volgt een korte toelichting van de huidige situatie, aangevuld met de voorgenomen wijzigingen uit de brief van minister Grapperhaus.

Beroepsziekte? Dan smartengeld

In de eerste plaats speelt vaak de vraag of de PTSS als beroepsziekte kan worden erkend. Is er sprake van een oorzakelijk verband tussen het beroep of de werkomstandigheden en de geconstateerde ziekte, dan geldt PTSS als een beroepsziekte. In dat geval kan een medewerker van de politie onder meer aanspraak maken op smartengeld. In de brief van minister Grapperhaus is aangegeven dat het de intentie is om in het nieuwe stelsel de smartengeldbedragen meer te laten aansluiten bij wat maatschappelijk gebruikelijk is. Hoe de nieuwe smartengeldregeling er uit komt te zien is nog onduidelijk. Het lijkt er echter op dat deze soberder zal gaan worden.

Vergoeding van andere schade

Een aantal schadeposten wordt echter niet vergoed op basis van de erkenning van de beroepsziekte. Hierbij kan gedacht worden aan een gemist carrièreperspectief of kosten voor het moeten inschakelen van huishoudelijke hulp. Om aanspraak op vergoeding van deze schadeposten te kunnen maken, is nu vereist dat de politie (als werkgever) civielrechtelijk aansprakelijk is.

In de uitwerking van de nieuwe contouren wordt gekeken of er een commissie kan worden opgericht met expertise, autoriteit en onafhankelijk samengesteld om die verzoeken tot vergoeding van schade te beoordelen op basis van redelijkheid en billijkheid. Op die manier zou de toetsing minder strikt zijn en zouden gerechtelijke procedures voorkomen kunnen worden.

In de praktijk zien we dat de politie in de lopende zaken in gesprek gaat met medewerkers met PTSS om te bekijken of er tot een oplossing gekomen kan worden. Of deze oplossingen ook daadwerkelijk bereikt kunnen worden zal de tijd moeten leren.

Wat in ieder geval blijft bestaan is dat de hoogte van de schade aan de hand van bewijsstukken moet worden onderbouwd. Om er zeker van te zijn dat alle schadeposten aan bod komen, is het verstandig om tijdig juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde advocaat. Schakenraad Advocaten staat u graag bij in de afhandeling van uw schadevergoeding bij PTSS.

Let op: Er gelden korte termijnen voor bezwaar en beroep, vaak maar zes weken!

Wilt u ook hulp bij uw letselschade? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact op met ons kantoor. We kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.

Dit blog is geschreven door

Onderwerp