Skip to content

Smartengeld: de vergoeding voor emotionele schade

Het is onbetaalbaar: Genieten van de mooie en plezierige momenten van het leven. Helaas komt het voor dat slachtoffers van een ongeval of incident dat niet meer kunnen. De gebeurtenis heeft zo’n grote impact op hun leven, dat ze er pijn, leed en verlies van levensvreugde aan overhouden. Als u emotionele schade – tevens immateriële schade genoemd – heeft opgelopen, kunt u de veroorzaker daarvan aansprakelijk stellen. U kunt bij hem of haar dan smartengeld claimen. Maar hoe doet u dat? En hoe berekent u de hoogte van de claim?

Hoogte claim lastig vast te stellen
Eerst willen we een klein misverstand uit de wereld helpen. Veel slachtoffers van een ongeval of incident denken dat smartengeld hetzelfde is als de vergoeding voor de totale schade die u lijdt. Dat is niet zo. Bij letselschade gaat het om materiële schade en/of immateriële schade. Bij materiële schade gaat het om letselschade aan bijvoorbeeld uw eigendommen of medische kosten. Bij immateriële schade is smartengeld te claimen. Smartengeld is dus een onderdeel van de totale letselschadeclaim. Anders dan de materiële schade is de immateriële schade – en dus de hoogte van het smartengeld – niet eenvoudig vast te stellen. Tenslotte is de schade lastig te meten en daardoor moeilijk in geld uit te drukken.

Veel factoren van invloed
Dankzij onze jarenlange ervaring hebben we de nodige handvatten om de hoogte van de smartengeldclaim vast te stellen. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Zo is belangrijk wat de aard en ernst van het letsel is, hoe lang u daarvan last heeft en in welke mate dit invloed heeft op uw leven. Daarvoor wordt meestal de expertise van medici ingeroepen. Maar ook dan blijft het altijd lastig om een exacte afweging van de geleden, immateriële schade te maken. Daarom kijken veel juridisch adviseurs en verzekeraars naar eerdere gerechtelijke uitspraken in gevallen die overeenkomen met uw claim.

Lang traject wacht
Voordat u smartengeld krijgt uitbetaald, is vaak een lang traject af te leggen. Allereerst moet u bij de tegenpartij aansprakelijkheid voor het ongeval of incident claimen. Bovendien moet u als slachtoffer aantonen dat uw geleden schade het gevolg is van het ongeval of incident. Daarover hoeft u zich geen zorgen te maken, want Schakenraad Advocaten doet dit namens u. Wel dient er bij het indienen van de smartengeldclaim sprake te zijn van een medische eindsituatie. Dit houdt in dat een definitieve afrekening pas te maken is, nadat u genezen bent of uw gezondheid stabiel is. In de meeste gevallen bereiken wij en de tegenpartij uiteindelijk na onderhandelingen een overeenkomst over de hoogte van de uit te betalen claim. Als het niet lukt om er samen uit te komen, kan de rechter een uitspraak doen over de hoogte van het smartengeld.

Smartengeld ook voor nabestaanden of familie?
In de wet is vastgelegd dat alleen slachtoffers smartengeld kunnen claimen. Uw naasten of nabestaanden kunnen dat niet. Dus als uw kind of geliefde door toedoen van anderen om het leven komt, kunt u vooralsnog geen aanspraak maken op smartengeld. In politiek Den Haag gaan stemmen op om de wet aan te passen, zodat ook derden smartengeld kunnen claimen. Overigens heeft u in dergelijke gevallen vaak wel recht op andere vormen van genoegdoening, zoals overlijdensschade of shockschade.

Dit blog is geschreven door

Onderwerp

Wij gebruiken cookies enkel voor het bijhouden van onze bezoekersaantallen in Google Analytics.