Taxatie: laten uitvoeren of niet? Wat is verstandig?

De woningmarkt floreert al tijden. Verkopers proberen hun slag te slaan door de verkoopsom hoger vast te stellen dan de prijs waarvoor de buurman zijn woning heeft verkocht. Het komt in de huidige markt regelmatig voor dat potentiële kopers boven de vraagprijs bieden, soms ver boven de vraagprijs. Omdat ze anders vaak geen schijn van kans maken om de gewenste woning te bemachtigen.

Taxatie

Iedereen kan de waarde van een woning bepalen. Bij de aan- of verkoop wordt hier vaak een taxateur voor ingeschakeld. Dit is niet dezelfde partij die als aankoop- of verkoopmakelaar optreedt. De (onafhankelijke) taxateur wordt ingeschakeld om te beoordelen of de vraagprijs van een woning reëel is. Hij stelt een taxatierapportage op. Die rapportage is veelal noodzakelijk om een hypothecaire lening te kunnen krijgen.

Taxatiewaarde

Het taxeren zelf is een momentopname. Wat een woning gaat opbrengen is afhankelijk van verschillende en deels niet te voorspellen factoren. Denk hierbij aan marktomstandigheden en het aantal potentiële kopers. De uitkomst van de taxatie is dus geen garantie voor een bepaalde verkoopopbrengst. De getaxeerde waarde is belangrijk, bijvoorbeeld bij een scheiding waarbij de ene partner de andere uitkoopt. Op de uitkomst van de taxatie kan namelijk niet zomaar worden teruggekomen. Ook niet als de woning enige tijd later voor een lagere waarde wordt verkocht.

De taxatie moet op de juiste wijze tot stand gekomen zijn. Hierbij geldt dat de makelaar of taxateur bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht moet nemen. Die zorgplicht brengt met zich mee dat de verkoopmakelaar evenals de taxateur het belang van zijn opdrachtgever centraal moet stellen. Ook moet de verkoopmakelaar zorgvuldig handelen ten opzichte van een potentiële koper. Kopers mogen er in principe van uitgaan dat de (NVM)makelaar de meetinstructie heeft gehanteerd en dat de woon- of gebruiksoppervlakte in de verkoopinformatie overeenkomt met de netto woonoppervlakte van de woning. Die meetinstructie beschermt namelijk de belangen van de kopers. Staat in de verkoopinformatie dat men daar geen rechten aan kan ontlenen? Dat is onvoldoende specifiek om afbreuk te doen aan die bescherming.

Uitspraken van rechter wijzen uit dat bij dergelijk getaxeerde waarden marges van 10% naar boven en 10% naar beneden, dus algemene brandbreedtes van 20%, acceptabel zijn. De waarde van de woning moet binnen die bandbreedte liggen. Bij minder courante woningen worden ruimere marges gehanteerd, omdat daar minder vergelijkbare verkoopprijzen van beschikbaar zijn dan bij courante woningen. De gemiddelde waardestijging van een soortgelijke woning in hetzelfde gebied is niet zonder meer maatgevend. Er zijn meer belangrijke factoren en taxeren is en blijft maatwerk.

Conclusie

Bij de aan- ofverkoop van een woning is het raadzaam een taxatierapport te laten opstellen. Met dit rapport krijgt u een onderbouwde waardebepaling in handen. Handig bij het bieden en ook voor het aanvragen van een hypotheek.

Dit blog is geschreven door

Onderwerp