Skip to content

Wat gaat er veranderen aan het kraamverlof?

Als je partner bevalt van een kind, heb je vanaf 1 januari 2019 recht op vijf dagen doorbetaald verlof. Dit zijn drie dagen meer dan wat nu het geval is. Op dit moment heeft de partner van de moeder namelijk recht op twee dagen verlof, waarbij de werkgever het volledige loon moet doorbetalen. Onder partner van de moeder wordt verstaan degene die het kind erkent, die ongehuwd met de moeder samenwoont of die met de moeder is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft. Daarnaast is het nu mogelijk om drie dagen ouderschapsverlof op te nemen. Hier wordt minder vaak gebruik van gemaakt doordat het veelal onbetaald is. Dit is afhankelijk van de cao of de aanvullende arbeidsvoorwaarden. Op dit moment moet het kraamverlof bij een thuisbevalling binnen vier weken worden opgenomen en bij een ziekenhuisbevalling binnen vier weken nadat het kind is thuisgekomen.

Minister Koolmees wil kraamverlof voor partners aanzienlijk verlengen en heeft derhalve een voorstel gedaan om partners meer kraamverlof te geven.  Het wetsvoorstel ‘Wet Invoering Extra Geboorteverlof’ wordt ook wel WIEG genoemd. Per 1 januari 2019 zal het kraamverlof van de partner van de moeder worden verlengd met drie dagen. De werkgever zal dan (in plaats van over twee dagen) vijf dagen loon door moeten betalen. Deze vijf dagen moeten in de eerste maand na de geboorte opgenomen worden. Het wetsvoorstel moet er dus voor zorgen dat het kraamverlof verlengd kan worden zonder dat er financiële belemmeringen aan verbonden zijn. Vanaf 1 juli 2020 zal het kraamverlof voor partners worden uitgebreid met vijf weken. Dit extra verlof moet men in het eerste halfjaar na de geboorte opnemen. De werkgever hoeft over deze periode geen loon te betalen. De werknemer zal dan een uitkering van het UWV ontvangen tegen 70% van het dagloon (tot ten hoogste 70% van het maximumdagloon).

Het wetsvoorstel WIEG biedt een basis om te wennen aan de aanwezigheid van het kind, de nieuwe gezinssamenstelling en de uitbreiding van zorgtaken. Onderzoek toont namelijk aan dat partners die direct na de geboorte van hun kind verlof opnemen, later meer betrokken zijn bij de opvoeding van het kind. Opname van kraamverlof door de werknemer mag de werkgever niet weigeren. De werknemer moet wel zo snel mogelijk na de geboorte van het kind aangeven wanneer hij het verlof wil opnemen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Ook moet vast staan dat de uitbreiding van het kraamverlof los staat van het bestaande ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof houdt namelijk in dat een werknemer 26 keer het aantal uren dat per week wordt gewerkt aan verlof mag opnemen.

Samengevat:

Het wetsvoorstel houdt dus in dat vanaf 1 januari 2019 de partner drie extra kraamverlofdagen krijgt. Vanaf 1 juli 2020 moet zelfs vijf weken extra kraamverlof mogelijk worden. Dit om ervoor te zorgen dat de partner later meer betrokken is bij de opvoeding van het kind. Daarnaast zal er een meer evenwichtige band ontstaan tussen arbeid en zorgtaken van beide ouders.

Dit blog is geschreven door

Onderwerp

Wij gebruiken cookies enkel voor het bijhouden van onze bezoekersaantallen in Google Analytics.