Skip to content

Wat kan een letselschadeadvocaat voor je doen?

Op verjaardagen komt de vraag nogal eens langs: ‘Wat doe je eigenlijk voor de kost?’ Uiteraard vertel ik dan dat ik advocaat ben, met als één van mijn specialismen letselschades. Met een beetje inbeeldingsvermogen kan ik mezelf ook een soort van hulpverlener noemen. Vrijwel dagelijks spreek ik slachtoffers van verkeersongelukken, geweldsincidenten, medische missers en bedrijfsongevallen, en vaak is het bieden van een luisterend oor een eerste stap bij het verwerkingsproces van een vreselijke gebeurtenis.

Vertrouwensband opbouwen
Een letselschadeadvocaat bouwt in korte tijd een vertrouwensband met zijn/haar cliënten op. Meestal ontmoeten we elkaar op het moment dat hun leven een ingrijpende, negatieve wending heeft genomen. Volledig uitwissen van de dramatische gebeurtenis, kunnen wij niet. Wel zorgen we ervoor dat slachtoffers de fysieke, psychische en materiële schade van het ongeval of incident door de veroorzaker vergoed krijgen. Hier gaat vaak een langdurig en ingewikkeld juridisch traject aan vooraf. Letselschadeadvocaten hebben de belangrijke taak om de volledige invulling hiervan op zich te nemen.

Aansprakelijk stellen
Nadat een slachtoffer zich bij ons heeft gemeld met zijn of haar verhaal, is één van de eerste taken van een letselschadeadvocaat het formeel aansprakelijk stellen van de tegenpartij voor de geleden schade. Ook is het onze taak om zo veel mogelijk bewijs te vergaren waaruit die aansprakelijkheid blijkt. Daarnaast maken we al direct in de beginperiode van het traject een eerste inventarisatie van de hoogte van de geleden schade. Dat is belangrijk, omdat we daarmee bij de tegenpartij een voorschot kunnen claimen. Om een goed beeld te krijgen van de totale letselschade, verzamelen en beoordelen we bovendien allerlei documenten – zoals uw medisch dossier – en spreken we met experts. Met al de vergaarde informatie komen we tot een definitieve, afgewogen claim, die we vervolgens indienen bij de tegenpartij.

Onderhandelen
Als de tegenpartij de aansprakelijkheid volledig erkent, kan de afwikkeling betrekkelijk snel verlopen. Helaas is dat meestal niet zo. In veel gevallen beginnen de soms langdurige onderhandelingen over de mate van aansprakelijkheid voor de geleden letselschade. Dat heeft zijn weerslag op de hoogte van de claim. Zodra overeenstemming over de mate van aansprakelijkheid bestaat, komt de volgende fase voor letselschadeadvocaten: de onderhandelingen over de definitieve claim. Ook dit leidt in veel gevallen tot juridisch getouwtrek, waarvoor veel tijd en inspanningen nodig zijn.

Naar de rechter
Als we er op bepaalde punten niet met de tegenpartij uitkomen, starten we een procedure bij de rechtbank. Anders dan letselschadejuristen kunnen wij zo’n procedure zelf voeren. Letselschadejuristen moeten hiervoor de hulp inroepen van een advocaat. Vanzelfsprekend proberen we het optimale resultaat bij de rechter voor u te verwezenlijken. Waar nodig voeren we ook een hoger beroep.

Vaststellingsovereenkomst
Is er overeenstemming of een gerechtelijke uitspraak over de aansprakelijkheid en de hoogte van de claim, dan volgt één van de laatste fasen van onze werkzaamheden. De tegenpartij gaat pas tot daadwerkelijke uitbetaling van uw schade over, als alles juridisch waterdicht op papier staat. Daarvoor stellen we een zogenaamde vaststellingsovereenkomst op, die ervoor zorgt dat in de toekomst geen onduidelijkheid of frictie ontstaat over alle gemaakte afspraken. Zodra dat is gelukt én het geld daadwerkelijk op uw rekening is overgemaakt, zit het grootste deel van onze werkzaamheden er op. Mocht er in de toekomst aanleiding zijn om – in de nasleep van uw letselschade – verdere acties te ondernemen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Al is het slechts als we opnieuw een luisterend oor kunnen bieden.

Wij gebruiken cookies enkel voor het bijhouden van onze bezoekersaantallen in Google Analytics.