Wat kost een advocaat eigenlijk?

Ik merk vaak dat er misverstanden bestaan over de kosten van een advocaat. Over het algemeen wordt gedacht dat een advocaat altijd véél te duur is. Ik hoorde het laatst zelfs in een televisiecommercial van een rechtsbijstandsverzekeraar: “Wij doen niet aan dure advocaten”. Maar hoe zit dat nu echt?

De kosten die u voor een advocaat moet betalen zijn afhankelijk van allerlei factoren, zoals aansprakelijkheid, de hoogte van uw inkomen, type dienstverlening, of er geprocedeerd moet worden, etc. In dit artikel proberen we de kosten zoveel mogelijk toe te lichten.

Uurtarief

Over het algemeen werken advocaten op basis van een uurtarief: bestede uren x uurtarief. De hoogte van dit tarief is onder andere afhankelijk van ervaring en specialisatie. De facturen van een advocaat bevatten vaak een specificatie van de werkzaamheden. Per brief, e-mail of telefoongesprek wordt een vast aantal minuten aan tijd geschreven (of een veelvoud hiervan, afhankelijk van de tijd die besteed is). Een telefoongesprek, opstellen van een e-mail of brief vergt echter vaak meer dan de tijd dan enkel die activiteit. Denk aan het maken van een telefoonnotitie of vervolgactiviteiten voor de advocaat zelf of zijn/haar secretaresse. Toch blijft het dan bij deze “forfaitaire” tijd.

Gefinancierde rechtsbijstand

Gefinancierde of gesubsidieerde rechtsbijstand is voor mensen met een lager inkomen (< € 27.300,- bruto voor alleenstaanden en € 38.600,- bruto voor gezinnen en mensen met een vermogen onder de € 30.360,-). Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand kunt u nagaan op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Er is wel een eigen bijdrage verschuldigd, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Hoe hoog die is vindt u op dezelfde website.

Andere mogelijkheden

Er zijn veel situaties te bedenken waarin een ander de kosten voor rechtsbijstand betaalt of moet betalen. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden bijvoorbeeld kan het zijn dat de werkgever de advocaatkosten vergoed. Dit is overigens geen verplichting voor de werkgever. Is er sprake van schade en is een ander aansprakelijk voor die schade? In dat geval betaalt (de verzekeringsmaatschappij van) de andere partij uw kosten. Heeft u een rechtbijstandsverzekering en er zit niets anders op dan te procederen, kunt u zelf uw advocaat kiezen. In dat geval dient de rechtsbijstandsverzekeraar uw advocaatkosten te betalen.

Als uw zaak voor de rechter komt en u wint, kunt u de advocaatkosten vaak (deels) verhalen op de tegenpartij. De rechter kan de tegenpartij veroordelen tot het betalen van de door u gemaakte proceskosten zoals een deel van de kosten van een advocaat, deurwaardersexploot, eventueel buitengerechtelijke incassokosten en griffierechten.

Kosten naast het honorarium van de advocaat

Naast de kosten voor een advocaat kunt u te maken krijgen met andere kosten, bijvoorbeeld griffierechten, kantoorkosten of verschotten.

Griffierechten zijn (administratie-)kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter. De hoogte hiervan is onder meer afhankelijk van het soort zaak.

Verschotten: zo worden kosten genoemd die het advocatenkantoor moet maken en die nodig zijn in uw zaak. Denk hierbij aan griffierechten, of de kosten van het inschakelen van een medisch adviseur of andere deskundigen. Dergelijke kosten worden door het advocatenkantoor voorgeschoten en vervolgens aan u doorberekend. Het maken van extra kosten moet altijd in overleg zijn geweest met de cliënt!

Mijn advies is: laat u altijd goed voorlichten over de kosten van uw zaak en vraag om maatwerk