Wat kost een letselschadeadvocaat?

Soms twijfelen letselschadeslachtoffers over het wel of niet inhuren van een letselschadeadvocaat. Het vooroordeel bestaat dat een advocaat hen veel geld kost. Heel veel geld zelfs. Dat is een groot misverstand. In de meeste gevallen kost het slachtoffers van een ongeval of incident helemaal niets. Vanzelfsprekend moet de rekening van de advocaat uiteindelijk worden betaald, maar meestal doet de veroorzaker van uw letsel of uw verzekeraar dat.

Advocaatkosten vergoed door tegenpartij
In ons rechtssysteem is vastgelegd dat de aansprakelijke partij al uw kosten door het ongeval of incident vergoedt. Daaronder valt bijvoorbeeld de schade die u leidt vanwege (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid, uw emotionele schade en schade aan uw eigendommen. Ook de kosten die u maakt om uw schade vergoed te krijgen, vallen hieronder. Voorbeelden hiervan zijn het inhuren van juridische bijstand bij een letselschadeadvocaat en de vergoeding voor het inschakelen van experts. Tenslotte geldt dat zonder het ongeval of incident, u geen advocaat of expert had ingehuurd. De gemaakte kosten voor een advocaat of expert zijn daarmee direct te herleiden naar het ongeval of incident, en moeten vergoed worden door de tegenpartij.

Kosten van de advocaat
De kosten van een letselschadeadvocaat kunnen behoorlijk oplopen. Naast het honorarium van de advocaat gaat het onder andere om kosten voor het opvragen van medische informatie en het inschakelen van experts. Als er procedure bij de rechtbank gevoerd moet worden, dan komen daar griffiekosten en mogelijk kosten voor het inschakelen van getuigen(experts) bij.

Uitzondering
Wellicht valt op dat we de woorden ‘meestal’ en ‘in de meeste gevallen’ gebruiken als we zeggen dat onze juridische bijstand voor slachtoffers gratis is. Er zijn uitzonderlijke gevallen waarbij dit helaas niet het geval is. Als de tegenpartij de aansprakelijkheid niet (volledig) erkent, kan het voorkomen dat uw zaak aan de rechter wordt voorgelegd. De rechter kan besluiten dat de tegenpartij in het geheel niet verantwoordelijk is voor uw schade. In dat geval komen de advocaatkosten voor uw rekening. Waarschijnlijk moet u dan ook de kosten voor de juridische bijstand van de tegenpartij betalen.

Intakegesprek belangrijk
Uiteraard willen we zo veel mogelijk voorkomen dat u uiteindelijk met torenhoge advocaatkosten raakt opgezadeld. Daarom is het intakegesprek aan het begin van het traject dat we met u voeren zo enorm belangrijk. Hierin bespreken we de kansen voor uw claim en bekijken we de eventuele risico’s. Als volgens ons de kans reëel is dat uw claim niet wordt toegewezen, zullen we u dit zeker voorleggen. U kunt dan de afweging maken of u de letselschadeclaim wil doorzetten. Ook als we in eerste instantie de kans op een succesvolle claim als positief inschatten, kan door onvoorziene omstandigheden een claim alsnog wordt afgewezen. Helaas is dit niet volledig te voorkomen.

Geen ‘no cure no pay’
Sinds enkele jaren is het voor letselschadeadvocaten toegestaan om te werken volgens het principe ‘no cure no pay’. Dat betekent dat ze geen vergoeding krijgen als ze geen financieel resultaat voor u behalen. Schakenraad Advocaten werkt in de meeste gevallen niet met ‘no cure no pay’. Meestal is het overigens een onnodig principe. Zodra vaststaat dat de tegenpartij aansprakelijk is voor uw geleden schade, dient deze ook de kosten van uw letselschadeadvocaat te betalen.


Geen zorgen

Krijgt u onverhoopt te maken met letselschade, maakt u zich dan in principe geen zorgen over de kosten voor de letselschadeadvocaat. Meestal kost het u dus niets. Als we tijdens de intake vermoeden dat u een reëel risico op hoge kosten maakt, dan laten we u dat weten. Dat zijn echt uitzonderlijke gevallen.