Skip to content

Wederom uitbreiding recht op vrije advocaatkeuze

Tegen onzekerheden in het leven kunt u zich verzekeren. Voor autopech, voor een ziekenhuisbehandeling en ook voor juridische zaken. Steeds meer mensen sluiten een rechtsbijstandsverzekering af. Bijna alle soorten juridische geschillen, uitzonderingen zoals strafrecht daargelaten, vallen onder de dekking van zo’n verzekering. De exacte voorwaarden vindt u terug in de polis, zoals de dekkingslimiet, de premie en enkele uitsluitingsgronden.

De belangrijkste beperking is dat u als verzekerde niet zo maar een advocaat naar eigen keuze mag inschakelen. Verzekeraars bedingen vaak, dat pas bij het noodzakelijk opstarten van een gerechtelijke procedure of wanneer daarin verweer moet worden gevoerd, de ‘eigen advocaat’ aan het werk mag gaan. Op kosten van diezelfde verzekeraar. Het Europese Hof oordeelde enkele jaren gelden dat dit ook dient te gelden in een administratieve of bezwaarprocedure tegen een overheidsorganisatie, terwijl daar geen rechter aan te pas komt. Onlangs heeft ditzelfde Hof het recht op vrije advocaatkeuze nog verder opgerekt.

Het Europese Hof oordeelde namelijk dat er nog meer onder het begrip “gerechtelijke procedure” valt. Elke fase die kan leiden tot een procedure bij een gerechtelijke instantie, zelfs een voorafgaande fase, moet volgens het Hof worden geacht onder de noemer ‘gerechtelijke procedure’ te vallen. U kunt dus nog eerder aanspraak maken op een advocaat van uw eigen keuze. Meldt u een concreet geschil bij uw eigen rechtsbijstandsverzekeraar, dan ontstaat er al een situatie die mogelijk tot een procedure kan leiden. Ook een buitengerechtelijk/minnelijk traject of de onderhandelingsfase lijkt daar onder te vallen. U kunt op dat moment uw rechtsbijstandsverzekeraar al vragen om de zaak naar uw eigen advocaat door te verwijzen. Dat is dus goed nieuws voor rechtsbijstandsverzekerden!

Heeft u hier vragen over? Bel gerust en ik bespreek met u graag de mogelijkheden.

Bron: ECLI:EU:C2020:372

Dit blog is geschreven door

Onderwerp

Wij gebruiken cookies enkel voor het bijhouden van onze bezoekersaantallen in Google Analytics.