Arbeidsrechtadvocaat Eindhoven

Schakenraad Advocaten is een advocatenkantoor in Eindhoven gespecialiseerd in arbeidsrecht. Voor al uw arbeidsrechtelijke vraagstukken kunt u van ons deskundige hulp verwachten.

Als ondernemer wordt u geacht op de hoogte te zijn van de wettelijke regels rondom de verhouding tussen u en uw werknemers. In de praktijk is dat ondoenlijk. Dat geldt ook als het gaat om de wettelijke regels voor uitzendkrachten. Het wordt nog ingewikkelder als u als werkgever niet langer van de diensten van de werknemer of een groep werknemers gebruik wilt maken. Alle ambitie rondom de versoepeling van het ontslagrecht ten spijt. Gelukkig kunt u voor deze lastige materie bij ons terecht.

Controle arbeidscontract

Schakenraad Advocaten biedt bijvoorbeeld snel uitkomst bij vragen of advies over uw arbeidscontract. Binnen 24 uur controleren onze arbeidsrechtspecialisten uw opgestelde contract op eventuele fouten of mogelijke valkuilen. Binnen 24 uur! Zo kunt u vaak dezelfde dag nog weten hoe het zit en kunt u flexibel en adequaat inspelen op veranderende omstandigheden.

Full service kantoor

Maar we doen natuurlijk meer: denk aan het opstellen van vaststellingsovereenkomsten, ZZP-contracten en bedrijfsreglementen. Daarnaast kunnen we u bijstaan bij reorganisaties en herstructurering, individueel en collectief ontslagrecht, medezeggenschapsrecht, CAO-recht, (seksuele) intimidatie, arbeidsongeschiktheid en re-integratie, flexibele arbeid & detachering, management- en freelanceovereenkomsten, concurrentie-, relatie- en overige bedingen. Kortom: full service.

Uw advocatenkantoor in Eindhoven

Schakenraad Advocaten kies je om de betrokkenheid en persoonlijke aanpak van de mensen die zich voor u inzetten. Onze advocaten in Eindhoven zijn stuk voor stuk specialisten in hun vak. Dankzij de enorme ervaring en kennis die Schakenraad in 40 jaar heeft opgebouwd gaan deuren open die anders gesloten blijven. Want onze advocaten weten voetangels en klemmen te ontwijken en gaan voor u door het vuur. Dat is hun passie, en daar zijn zij goed in. Als ondernemer en werkgever zit u goed bij ons kantoor!

Arbeidsrechtadvocaat Eindhoven

Schakenraad Advocaten is een advocatenkantoor in Eindhoven gespecialiseerd in arbeidsrecht. Bij een conflict met uw werkgever kunt u van ons deskundige hulp verwachten.

In het algemeen zijn de arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers goed geregeld in Nederland. Toch kunnen er problemen ontstaan. En die gaan bijna altijd over ziekte en re-integratie, ontslag en ontslagvergoeding, of heel gewoon: over geld. In zo’n geval is het goed om een advocaat achter de hand te hebben. Of beter nog: om die al in te schakelen als het contract nog niet is getekend en vóórdat zich problemen voordoen.

Beëindiging arbeidsovereenkomst / ontslag

Het arbeidsrecht is heel belangrijk bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Denk aan vraagstukken over ontslag op staande voet of bijvoorbeeld het recht op ontslagvergoeding. Een ontslagvergoeding is een financiële vergoeding die de werkgever bij ontslag betaalt aan de werknemer. Als een werkgever een arbeidsovereenkomst wil beëindigen, moet er onderhandeld worden over ontslagvergoeding of bijvoorbeeld over vrijstelling van werk met behoud van loon. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd.

Andere vragen

Het arbeidsrecht betreft natuurlijk meer dan alleen de beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Denk eens aan het wijzigen van arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid, uitleg van een concurrentiebeding, CAO’s, etc.

Tijdig advies

Veel problemen kunnen voorkomen worden door arbeidsrechtelijke kwesties goed te regelen. Daarom kan het voor u belangrijk zijn om voorafgaand advies te vragen. We kunnen in een vroeg stadium al met u meedenken.

Bemiddeling bij een arbeidsconflict

Als het dan toch tot een geschil komt, hoeft dit niet altijd te leiden tot een juridische procedure. Wellicht is het mogelijk om er zonder tussenkomst van een rechter uit te komen, door samen rond de tafel te gaan zitten. Afspraken die gezamenlijk kunnen worden gemaakt resulteren vaak in een bevredigender oplossing dan een gang naar de rechter.

Uw advocatenkantoor in Eindhoven

Schakenraad Advocaten kies je om de betrokkenheid en persoonlijke aanpak van de mensen die zich voor u inzetten. Onze advocaten in Eindhoven zijn stuk voor stuk specialisten in hun vak. Dankzij de enorme ervaring en kennis die Schakenraad in 40 jaar heeft opgebouwd gaan deuren open die anders gesloten blijven. Want onze advocaten weten voetangels en klemmen te ontwijken en gaan voor u door het vuur. Dat is hun passie, en daar zijn zij goed in. Als werknemer zit u goed bij ons kantoor!

Letselschadeadvocaat Eindhoven

Schakenraad Advocaten is een advocatenkantoor in Eindhoven gespecialiseerd in letselschade. Na een (bedrijfs)ongeval, een misdrijf of een medische misser staat alles plotseling stil. Bij Schakenraad Advocaten in Eindhoven begrijpen wij de impact die dat op uw leven heeft. Want dagelijks horen wij de verhalen. Wij kunnen de klok niet terugdraaien. Maar wij kunnen u wel helpen uw leven weer op gang te brengen. En voor u aan de slag te gaan om een passende schadevergoeding te regelen die dat mogelijk maakt.

Uw advocatenkantoor in Eindhoven

Schakenraad Advocaten kies je om de betrokkenheid en persoonlijke aanpak van de mensen die zich voor u inzetten. Onze advocaten in Eindhoven zijn stuk voor stuk specialisten in hun vak. Dankzij de enorme ervaring en kennis die Schakenraad in 40 jaar heeft opgebouwd gaan deuren open die anders gesloten blijven. Want onze advocaten weten voetangels en klemmen te ontwijken en gaan voor u door het vuur. Dat is hun passie, en daar zijn zij goed in.

Vereniging van letselschadeadvocaten

Onze letselschade advocaten zijn lid van LSA, de vereniging van letselschadeadvocaten. Dit heeft voor u de volgende voordelen. Waarom kiezen voor Schakenraad Advocaten in Eindhoven?

Meer informatie over Letselschade als gevolg van: