Skip to content

Arbeidsrechtadvocaat Eindhoven

Op zoek naar een arbeidsrechtadvocaat in Eindhoven?

Schakenraad Advocaten is een advocatenkantoor in Eindhoven gespecialiseerd in arbeidsrecht. Bij een conflict met uw werkgever kunt u van ons deskundige hulp verwachten.

In het algemeen zijn de arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers goed geregeld in Nederland. Toch kunnen er problemen ontstaan. En die gaan bijna altijd over ziekte en re-integratie, ontslag en ontslagvergoeding, of heel gewoon: over geld. In zo’n geval is het goed om een advocaat achter de hand te hebben. Of beter nog: om die al in te schakelen als het contract nog niet is getekend en vóórdat zich problemen voordoen.

Beëindiging arbeidsovereenkomst / ontslag

Het arbeidsrecht is heel belangrijk bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Denk aan vraagstukken over ontslag op staande voet of bijvoorbeeld het recht op ontslagvergoeding. Een ontslagvergoeding is een financiële vergoeding die de werkgever bij ontslag betaalt aan de werknemer. Als een werkgever een arbeidsovereenkomst wil beëindigen, moet er onderhandeld worden over ontslagvergoeding of bijvoorbeeld over vrijstelling van werk met behoud van loon. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd.

Andere vragen

Het arbeidsrecht betreft natuurlijk meer dan alleen de beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Denk eens aan het wijzigen van arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid, uitleg van een concurrentiebeding, CAO’s, etc.

Tijdig advies

Veel problemen kunnen voorkomen worden door arbeidsrechtelijke kwesties goed te regelen. Daarom kan het voor u belangrijk zijn om voorafgaand advies te vragen. We kunnen in een vroeg stadium al met u meedenken.

Bemiddeling bij een arbeidsconflict

Als het dan toch tot een geschil komt, hoeft dit niet altijd te leiden tot een juridische procedure. Wellicht is het mogelijk om er zonder tussenkomst van een rechter uit te komen, door samen rond de tafel te gaan zitten. Afspraken die gezamenlijk kunnen worden gemaakt resulteren vaak in een bevredigender oplossing dan een gang naar de rechter.

Uw advocatenkantoor in Eindhoven

Schakenraad Advocaten kies je om de betrokkenheid en persoonlijke aanpak van de mensen die zich voor u inzetten. Onze advocaten in Eindhoven zijn stuk voor stuk specialisten in hun vak. Dankzij de enorme ervaring en kennis die Schakenraad in ruim 35 jaar heeft opgebouwd gaan deuren open die anders gesloten blijven. Want onze advocaten weten voetangels en klemmen te ontwijken en gaan voor u door het vuur. Dat is hun passie, en daar zijn zij goed in. Als werknemer zit u goed bij ons kantoor!

Waar kunnen we u mee helpen?

Snelle links

Bezoekadres

Schakenraad Advocaten
Nachtegaallaan 10-12
5611 CV Eindhoven

Postadres

Schakenraad Advocaten
Postbus 2350
5600 CJ Eindhoven

Telefoon & Fax

Telefoon: (040) 244 76 08
(Tussen 9:00 - 17:00 uur)
Fax: (040) 244 88 75

Wij gebruiken cookies enkel voor het bijhouden van onze bezoekersaantallen in Google Analytics.