Familie en gezin

Problemen in de familiesfeer kunnen vaak heel ingrijpend zijn. Discussies en ruzies over het ouderlijk gezag, de huwelijkse voorwaarden of erfrechtkwesties, kunnen hoog oplopen. Dat geldt zeker bij zaken waarbij de opvoeding van de kinderen in het geding is. Of wanneer het ouderschap zelf betwist wordt. Al gauw vallen de woorden echtscheiding, alimentatie en omgangsregelingen. Om dan het hoofd koel te houden is niet gemakkelijk.

Toch is dat nu precies wat u van een advocaat kunt verwachten. Wel betrokken, maar niet overmand door emoties. Als familierechtspecialist zal uw advocaat zich per definitie richten op de juridische aspecten, doen wat mogelijk is om de gemoederen te bedaren en het recht zijn loop te laten hebben. Bijvoorbeeld door bij echtscheiding of verbreking samenwoning rond de tafel te gaan zitten om alles in goede banen leiden. Met inachtneming van de uitdrukkelijke wensen van beide partijen. Want daar gaat het natuurlijk om: u neemt een advocaat in de arm om het ontstane conflict op te lossen. Schakenraad Advocaten zal zich er voor de volle 100% voor inzetten om via overleg tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen. Bijvoorbeeld door convenanten en ouderschapsplannen op te stellen of alimentatieberekeningen uit te voeren. Helaas, leidt dit niet altijd tot het gewenste resultaat. In dat geval staan wij u met raad en daad bij om via de rechter uw gelijk te halen.

Overige kwesties binnen familie en gezin

Naast echtscheidingen en zaken rondom erfrecht nemen de advocaten van Schakenraad ook zaken aan op het gebied van naams- of geslachtswijziging, adoptie, bewind en curatele en wordt er bijstand verleend aan psychiatrisch patiënten die gedwongen opgenomen zijn. Voor dit laatste verwijzen wij u graag naar de pagina Bewind, curatele en psychiatrie. Deze vindt u hier.

Kennismakingsgesprek

Zoekt u een oplossing voor de problemen die u ondervindt binnen uw familie of gezin, bel ons dan voor een kennismakingsgesprek. Daaraan zijn voor u geen kosten verbonden. Het is een hele stap, dat begrijpen wij heel goed. Maar misschien is het wel de eerste stap in een nieuwe richting.