Skip to content

Waar kunnen we u mee helpen?

Veelgestelde vragen Letselschade

Via deze FAQ worden veel van uw vragen over letselschade beantwoord. Staat uw vraag er niet tussen, of wilt u graag persoonlijk advies? Neem dan direct contact met ons op via (040) 244 76 08 of balie@schakenraad.nl

Letselschade

Na een (bedrijfs)ongeval, een misdrijf of een medische misser staat alles plotseling stil. Bij Schakenraad Advocaten begrijpen wij de impact die dat op uw leven heeft. Want dagelijks horen wij de verhalen. Wij kunnen de klok niet terugdraaien. Maar wij kunnen u wel helpen uw leven weer op gang te brengen. En voor u aan de slag te gaan om een passende schadevergoeding te regelen die dat mogelijk maakt.

Als slachtoffer van een ongeval is het belangrijk dat u de u in elk geval het volgende doet:

 • Noteer direct de persoonlijke gegevens van de tegenpartij. Mits u daar fysiek toe in staat bent natuurlijk. Dit is zeer belangrijk om de geleden schade straks te kunnen verhalen.
 • Ongeval in het verkeer? Vul direct samen met de tegenpartij een schadeformulier in, met onder andere de schade en de toedracht van het ongeval. U stuurt dit formulier naar uw verzekeraar. In plaats van een formulier kunt u ook de SchadeApp gebruiken.
 • Ook is het verstandig om bij fysieke en/of psychische klachten een arts te bezoeken. De arts legt het verband tussen het ongeval en uw klachten vast, dus wacht niet te lang.
 • Tenslotte schakelt u een letselschade-expert in, die u juridisch bijstaat om een zo hoog mogelijke schadevergoeding te krijgen.

Letselschade is de schade die iemand ondervindt na het oplopen van letsel, waarvoor een ander aansprakelijk is. Denk daarbij aan een ongeluk, een geweldsincident, een medische misser of een ongeluk op het werk. Letselschade kan materieel en immaterieel van aard zijn.

 • Materiële schade is direct in geld uit te drukken, zoals inkomsten die u uit werk misloopt, beschadiging van uw eigendommen of medische kosten die uw verzekeraar niet vergoedt.
 • Immateriële schade, oftewel smartengeld, is lastiger in geld uit te drukken. Immateriële schade is schade door verdriet, pijn of het verlies van levensvreugde door het ongeval of incident.

In principe draaien partijen na een ongeval op voor hun eigen schade. Als de tegenpartij een aantoonbare fout – bijvoorbeeld een verkeersovertreding – heeft gemaakt, kan u hem of haar aansprakelijk stellen.

De wet geeft extra bescherming aan jonge, niet gemotoriseerde verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers. Bij een aanrijding tussen een motorvoertuig en een verkeersdeelnemer jonger dan 14 jaar, is de bestuurder van het motorvoertuig volledig verantwoordelijk. De bestuurder moet dan 100 procent van de schade vergoeden. Behalve als is aangetoond dat het kind opzettelijk het ongeval heeft veroorzaakt. De vergoeding van de schade aan de bestuurder hangt af van de hoeveelheid schuld die hij heeft. In de wet is het uitgangspunt dat de bestuurder van het motorvoertuig altijd rekening moet houden met fouten van zwakkere verkeersdeelnemers. Als de voetganger of fietser volledig schuld is aan het ongeval, krijgt de bestuurder wellicht een deel van de schade vergoed.

De wet neemt ook zwakkere verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers, ouder dan 14 jaar in bescherming. Wel geldt dat de bestuurder van het motorvoertuig in elk geval 50 procent van de schade moet vergoeden. De overige 50 procent wordt verdeeld. Daarbij wordt uitgegaan van de mate van fouten gemaakt door beide partijen.

U kunt een vergoeding voor letselschade krijgen als u materiële of immateriële schade heeft geleden, die is ontstaan door toedoen van een andere partij. Dat kan bij onder andere een verkeersongeval, een medische misser, een geweldsincident of een ongeluk op uw werk.

 • Materiële schade is direct in geld uit te drukken, zoals inkomsten die u uit werk misloopt, beschadiging van uw eigendommen of medische kosten die uw verzekeraar niet vergoedt.
 • Immateriële schade is lastiger in geld uit te drukken. Immateriële schade is schade door verdriet, pijn of het verlies van levensvreugde door het ongeval of incident.

Om in aanmerking te komen voor een letselschadevergoeding, moet u wel een schadeclaim indienen en de schuld van de tegenpartij worden aangetoond.

Een vergoeding voor letselschade claimen kunt u het beste overlaten aan een expert. Daarom is het verstandig om op korte termijn na het ongeval of incident contact op te nemen met Schakenraad Advocaten. Onze adviseurs helpen graag bij de te nemen vervolgstappen om uiteindelijk een zo hoog mogelijke vergoeding te kunnen claimen.

Letselschade kan allerlei oorzaken hebben, zoals een verkeersongeval, een medische misser, een geweldsincident of een ongeluk op het werk. Als u door toedoen van een ander letselschade oploopt, kunt u de tegenpartij hiervoor aansprakelijk stellen. U kunt alle materiële of immateriële schade op de tegenpartij verhalen. Hierbij bestaat een verschil tussen materiële en immateriële schade.

 • Materiële schade is direct in geld uit te drukken, zoals inkomsten die u uit werk misloopt, beschadiging van uw eigendommen of medische kosten die uw verzekeraar niet vergoedt en kosten voor huishoudelijke hulp.
 • Immateriële schade is lastiger in geld uit te drukken. Immateriële schade is schade door verdriet, pijn of het verlies van levensvreugde door het ongeval of incident.

Als u op zoek bent naar een specialist om uw letselschade te regelen, kunt u bij een gespecialiseerd advocaat of een jurist terecht. Beiden hebben veel overeenkomsten, zo zijn ze allebei experts op het gebied van letselschade en hebben ze een afgeronde rechtenstudie. Toch is er ook een belangrijk verschil. Alleen een advocaat mag zelf namens u procederen. Dat is prettig, als de tegenpartij bijvoorbeeld niet mee wil werken of de aansprakelijkheid niet erkent. Voor een procedure bij de rechtbank moet een jurist op zijn beurt een advocaat inschakelen.

Na een ongeluk of incident zit u niet te wachten op een fikse rekening van uw advocaat. Gelukkig is hulp bij letselschade meestal gratis. Als de tegenpartij aansprakelijk is voor uw geleden schade, dan is die wettelijk verplicht om de zogenaamde buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Dat zijn onder andere de kosten voor het inhuren van een advocaat.
Mocht uw claim worden afgewezen, dan moet u mogelijk opdraaien voor de juridische kosten gemaakt door u en die van de tegenpartij. Schakenraad Advocaten werkt niet op basis van no cure no pay.

Helaas is de afhandeling van letselschade vaak een zaak van de lange adem. Als slachtoffer hoeft u vaak weinig zelf te doen. Nadat u met Schakenraad Advocaten de details van uw zaak heeft besproken, nemen onze advocaten deze in behandeling. Daarbij doorlopen we de volgende stappen:

 1. Onze eerste stap is het aansprakelijk stellen van de tegenpartij. Dit doen we met een formele brief aan de tegenpartij. Hierin vermelden we de reden van aansprakelijkheid en toedracht van het incident of ongeval. Ook vragen we expliciet naar erkenning van de aansprakelijkheid. Met de brief sturen we belangrijke documenten mee, zoals getuigenverklaringen. In de meeste gevallen stuurt de tegenpartij onze formele brief naar zijn verzekeraar of juridisch adviseur.
 2. Zodra de tegenpartij schuld erkent, kunnen we een voorschot op de schadevergoeding indienen. Dat is bijvoorbeeld prettig als u veel kosten heeft gemaakt vanwege het ongeval of incident. Het is ook mogelijk dat de tegenpartij de aansprakelijkheid niet direct erkent. In dat geval moeten we verdere, juridische stappen ondernemen, bijvoorbeeld door een civiele procedure aan te spannen.
 3. In afwachting van de erkenning van de aansprakelijkheid zitten we niet stil. Onze juristen berekenen de definitieve schadeclaim die we namens u indienen. Als onderbouwing gebruiken we daarvoor alle belangrijke documenten die te maken hebben met uw letselschade. Denk daarbij aan medische rapporten, onderzoeken van taxateurs en het proces-verbaal. Ook onderzoeken we de mogelijkheid voor het verkrijgen van smartengeld, een vergoeding voor immateriële schade.
 4. Uiteraard wilt u alle schade uiteindelijk vergoed krijgen. Een definitieve afrekening kan pas worden gemaakt, nadat u genezen bent of uw gezondheid stabiel is. Op dat moment is een goede inventarisatie van alle medische kosten te maken. Ook kosten die u – bijvoorbeeld vanwege arbeidsongeschiktheid – nog gaat maken, zijn in de uiteindelijke vergoeding opgenomen. Zodra de definitieve schadevergoeding is vastgesteld, stort de tegenpartij (bijvoorbeeld diens verzekeraar) de schade rechtstreeks op uw rekening.

Helaas loopt de afwikkeling niet bij elke schadeclaim even voorspoedig. Soms weigert de tegenpartij de aansprakelijkheid te erkennen, heeft u te maken met een lastig bereikbare, buitenlandse partij of komt er geen overeenstemming over de hoogte van de vergoeding. In zulke gevallen biedt een gang naar de rechter hopelijk uitkomst. In dat geval staat Schakenraad Advocaten u vanzelfsprekend bij.

U wilt vanzelfsprekend dat uw letselschadeclaim zo snel mogelijk is afgehandeld. Daarom doen we er alles aan om de zaak zo snel mogelijk voor u af te ronden. Als de tegenpartij de aansprakelijkheid erkent voor uw letsel, dan is het mogelijk om binnen enkele weken een voorschot te ontvangen.

Op de definitieve afrekening moet u mogelijk een poos wachten. Deze kan namelijk pas worden gemaakt, nadat u genezen bent of uw gezondheid stabiel is. Op dat moment is een goede inventarisatie van alle medische kosten te maken. Ook kosten die u – bijvoorbeeld vanwege arbeidsongeschiktheid – nog gaat maken, zijn in de uiteindelijke vergoeding opgenomen. Zodra de definitieve schadevergoeding is vastgesteld, stort de tegenpartij de schade rechtstreeks op uw rekening. Bijvoorbeeld via zijn verzekeraar.

Helaas loopt de afwikkeling niet bij elke schadeclaim even voorspoedig. Soms weigert de tegenpartij de aansprakelijkheid te erkennen, heeft u te maken met een lastig bereikbare, buitenlandse partij of komt er geen overeenstemming over de hoogte van de vergoeding. In zulke gevallen biedt een gang naar de rechter hopelijk uitkomst. Een rechtsgang kan zelfs een jaar in beslag nemen.

Als u en de tegenpartij het volledig eens zijn over de hoogte van de letselschadeclaim, is het verstandig om de gemaakte afspraken op papier te zetten. Dit gebeurt in een vaststellingsovereenkomst. Hierin staan onder andere het overeengekomen schadebedrag en de betaalde voorschotten. Ook is vermeld dat de aansprakelijke partij instaat voor de betaling van het overeengekomen bedrag en is vermeld wanneer deze wordt uitbetaald. Meestal heeft de vaststellingsovereenkomst ook een finale kwijtscheldingsclausule. Mochten in de praktijk de verwachtte kosten – bijvoorbeeld medische kosten – toch hoger uitpakken dan afgesproken, dan kunt u als slachtoffer niet opnieuw bij de tegenpartij aankloppen.

De vaststellingsovereenkomst dient uiteindelijk als bewijs van de afspraken en voorkomt hopelijk onduidelijkheden en geschillen in de verdere toekomst tussen u en de tegenpartij.

Als u letselschade heeft opgelopen, kunt u niet eindeloos wachten voor u de schade bij de tegenpartij claimt. De wet zegt dat u binnen 5 jaar na het ongeval of incident een claim indient. Doet u dat niet binnen deze termijn, dan is de claim verjaard. In dat geval heeft u geen recht meer op een letselschadevergoeding. De termijn van 5 jaar start op de dag dat u weet wat uw schade is en wie ervoor verantwoordelijk is. Er zijn uitzonderingen.

 • Het kan ook gebeuren dat u niet weet dat u letsel heeft opgelopen en dit pas na vele jaren aan het licht komt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ziekte die is terug te leiden naar een oud bedrijfsongeval. In zulke gevallen kunt u een beroep doen op een absolute verjaringstermijn van 20 jaar.
 • Tenslotte bestaat de juridische term verborgen letselschade. Dit is schade waar u pas ver na het incident of ongeval achter komt. Een voorbeeld is een medische misser die pas na 40 jaar aan het licht komt. Vanaf het moment dat u weet van de verborgen letselschade, start de termijn van 5 jaar voor een claim.

Voordat de definitieve hoogte van de letselschadevergoeding bepaald is, zijn een hoop stappen te gaan. Allereerst probeert Schakenraad Advocaten namens u met de tegenpartij overeenstemming op uitgangspunten te bereiken. Zo wordt bepaald welke schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen. Vervolgens volgt de invulling van de bedragen. Daarvoor bestaan rekenprogramma’s en ook kijken we naar eerdere zaken, die lijken op de uwe.

Elke letselschadezaak is anders. Bij elke zaak verschillen de gebeurtenissen, de omstandigheden en de interpretatie van de feiten. Daardoor verschilt ook de hoogte van de schadevergoeding van geval tot geval. Er bestaat bovendien geen lijst met vaste bedragen voor verschillende vormen van letselschade. Het uitgangspunt is in elk geval dat het slachtoffer wordt gecompenseerd voor de geleden schade. Dat is in de praktijk niet altijd even eenvoudig.

Er zijn verschillende soorten letselschade.

 • Materiële schade is direct in geld uit te drukken, zoals inkomsten die u uit werk misloopt, beschadiging van uw eigendommen of medische kosten die uw verzekeraar niet vergoedt. Deze kosten zijn betrekkelijk eenvoudig te berekenen.
 • Moeilijker is dat voor medische kosten. Als het letsel zich ingewikkelder laat vaststellen is het ook lastiger om hier een bedrag aan te hangen. Ook toekomstige schade – zoals de kosten ontstaan door arbeidsongeschiktheid – zijn niet eenvoudig te bepalen.
 • Daarnaast bestaat de mogelijkheid om immateriële schade te claimen. Ook schade door verdriet, pijn of het verlies van levensvreugde als gevolg van het ongeval of incident is lastig in geld uit te drukken.

Het is dus vaak moeilijk om vast te stellen welke schadeposten er exact zijn en welke omvang deze hebben. Bovendien is een vraag of er ook een mate van eigen schuld is, waardoor het schadebedrag niet geheel te verhalen is.

Nederland is geen Amerika. Anders dan in Amerika is het ons land niet gewoon om bij letselschade miljoenenclaims te verzilveren. Waar er aan de andere kant van de oceaan soms duizelingwekkende bedragen over de honderd miljoen dollar worden uitgekeerd, gaat het er in Nederland bescheidener aan toe. Eerder moet u hier denken aan bedragen uiteenlopend van honderden tot duizenden euro’s. Maar elke zaak is anders en dus is het onmogelijk om bedragen te noemen bij bepaalde typen letselschade.

Voor veel letselschadeslachtoffers geeft het moment dat het schadebedrag op hun rekening staat veel opluchting. Is het ontvangen schadebedrag ook volledig van u of moet u er belasting over betalen? Meestal is het antwoord op die vraag nee. Er bestaan uitzonderingen.

Door letselschade kunt u te maken krijgen met een vermindering van inkomsten. In dat geval kunt u bij de tegenpartij een vergoeding hiervoor claimen. Dit bedrag is altijd een nettobedrag, waardoor over de schadevergoeding geen belasting is verschuldigd. Maar als er sprake is van een tijdelijk verlies van inkomsten kan de Belastingdienst besluiten wel belasting te heffen. Gelukkig voor u is dit probleem te ondermijnen door het vragen van een belastinggarantie aan de tegenpartij. Mocht de Belastingdienst besluiten dat u belasting moet betalen over de schadevergoeding, kunt u met deze garantie aankloppen bij de tegenpartij. Aan hem of haar dan de keuze om de geheven belasting aan te vechten of te vergoeden. In elk geval moet u de ontvangen letselschadevergoeding opnemen in uw belastingaangifte. Dit doet u door het schadebedrag te plaatsen in box 3.

De afwikkeling van een letselschadeclaim is vaak een heel gedoe. Om de afhandeling soepel en sneller te laten verlopen, is de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) in het leven geroepen. De richtlijn van De Letselschade Raad bestaat uit 10 punten. De Gedragscode stelt het slachtoffer centraal en moet leiden tot een afhandeling van de schade binnen 2 jaar na het ongeval of incident. Schakenraad Advocaten heeft zich geconformeerd aan de GBL.

De 10 gedragsregels van de GBL zijn:

Gedragsregel 1: informeren over belangenbehartiging
De belangenbehartiger die wordt benaderd voor bijstand bij de afwikkeling van de letselschadeclaim, legt de benadeelde uit tegen welke voorwaarden hij zijn diensten kan aanbieden. Hij laat zich daarbij leiden door de belangen van de benadeelde. De belangenbehartiger voorziet de benadeelde van de correspondentie tussen hem en de verzekeraar.

Gedragsregel 2: ontvangst bevestigen
Uiterlijk 2 weken na de ontvangst van de aansprakelijkstelling bevestigt de verzekeraar deze schriftelijk aan de benadeelde en diens belangenbehartiger.

Gedragsregel 3: onderzoek starten
De verzekeraar handelt alert en zorgvuldig door het onderzoek naar de aansprakelijkheid van haar verzekerde direct na de aansprakelijkstelling te starten.

Gedragsregel 4: standpunt innemen
Binnen 3 maanden na ontvangst van de aansprakelijkstelling neemt de verzekeraar een onderbouwd standpunt over de aansprakelijkheid in.

Gedragsregel 5: verdieping en contact
Partijen streven naar passende oplossingen in de persoonlijke omgeving en werkomgeving van de benadeelde door zich gedegen te verdiepen in diens persoonlijke situatie, ambities en mogelijkheden. Verzoeken om aanvullende informatie zijn proportioneel. De verzekeraar houdt er rekening mee dat het de benadeelde moeite kan kosten de informatie te achterhalen. De verzekeraar heeft ten minste één keer per jaar persoonlijk contact met de benadeelde om zich op de hoogte te stellen van diens letsel en situatie, ook als de benadeelde wordt bijgestaan. Dat is alleen anders, als de benadeelde aangeeft op dat contact geen prijs te stellen.

Gedragsregel 6: schadeoverzicht opstellen
In overleg met de benadeelde draagt de belangenbehartiger zorg voor een onderbouwd overzicht van de schade. De verzekeraar geeft gemotiveerd aan welke schade zij erkent en wat naar haar mening nog nader onderzoek verdient. Zij laat, indien aan de orde, tevens haar standpunt weten over de vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand en eventueel deskundigenonderzoek.

Gedragsregel 7: binnen 14 dagen uitkeren
De verzekeraar keert aan de benadeelde de schade uit die is verschenen en door haar is erkend, dan wel tussen partijen definitief is vastgesteld. Dit gebeurt binnen 14 dagen na de erkenning of de definitieve vaststelling.

Gedragsregel 8: langer dan 2 jaren: evalueren
Duurt de schadebehandeling langer dan 2 jaren na de schademelding, dan gaan partijen – op initiatief van de verzekeraar – na wat daarvan de oorzaak is. Partijen spreken concreet af welke maatregelen nodig zijn om de schadebehandeling alsnog zo spoedig mogelijk af te ronden en wie zorg draagt voor de uitvoering daarvan.

Gedragsregel 9: oplossing zoeken
Loopt de schaderegeling vast, dan brengen partijen precies in kaart wat hen verdeeld houdt en zoeken vervolgens samen zo spoedig mogelijk naar een oplossing.

Gedragsregel 10: een derde inschakelen
Indien het partijen niet lukt om gezamenlijk een oplossing te bereiken, dan wenden zij zich tot een derde om alsnog een oplossing te bewerkstelligen. Deze beslissing nemen partijen bij voorkeur gezamenlijk.

Het is absoluut niet te hopen, maar u kunt al meermalen slachtoffer van een ongeval of incident zijn. De letselschade die u op een eerder moment opliep, kan van negatieve invloed zijn op nieuwe schade. De tegenpartij kan namelijk betwisten dat de opgelopen letselschade waarvoor ze aansprakelijk is gesteld, is veroorzaakt door het ongeval of incident. De tegenpartij zal beweren dat het om pre-existente klachten gaat. Als slachtoffer moet u aantonen dat dat niet zo is. Dat kan onder andere met het overleggen van medische dossiers, waarin is vastgelegd dat u volledig genezen was verklaard.

Vaak wordt pre-existentie verward met de term predispositie. Van het laatste is sprake als u als slachtoffer een bepaalde aanleg heeft of extra kwetsbaar, waardoor u eerder vatbaar bent voor de gevolgen van een ongeluk of incident. Omdat u daar niets aan kan doen, neemt de wetgever u daarbij in bescherming. In principe moet de tegenpartij uw letselschade volledig vergoeden, omdat deze toch komt door het ongeluk of het incident.

Artsen hebben een beroepsgeheim. Ze mogen dus niet zomaar en zonder uw expliciete toestemming uw medische gegevens met derden delen. Dus ook niet aan de veroorzaker van uw letselschade. Maar een schadeclaim toegewezen te krijgen, is het noodzakelijk dat de tegenpartij inzicht krijgt in uw medische klachten als gevolg van het ongeluk of incident. Daarom is het verstandig de gegevens aan de tegenpartij te verstrekken. Voordat de tegenpartij deze gegevens ontvangt, zijn ze eerst bij u langsgegaan. Zo kunt er op toezien dat medische gegevens die geen rol spelen bij uw huidige letselschade, niet aan de tegenpartij worden opgestuurd. Alleen nadat u toestemming heeft gegeven, zal het medisch verstuurd aan de andere partij gegeven worden.

Na een verkeersongeval komt er waarschijnlijk veel op u af. Als een ander aansprakelijk is voor de door u geleden schade, kunt u deze claimen bij de tegenpartij. Het is verstandig hiervoor de hulp in te roepen van Schakenraad Advocaten. Wij hebben jarenlange ervaring in het bijstaan van slachtoffers van verkeersongevallen.

 • Het is belangrijk dat u direct na het ongeval – mits u daar fysiek toe in staat bent – de persoonlijke gegevens van de tegenpartij noteert. Dit is zeer belangrijk om de geleden schade straks te kunnen verhalen.
 • Bij een ongeval in het verkeer vullen u en de tegenpartij bovendien gezamenlijk een schadeformulier in, met onder andere de schade en de toedracht van het ongeval. U stuurt dit formulier naar uw verzekeraar.
 • Ook is het verstandig om bij fysieke en/of psychische klachten een arts te bezoeken. De arts legt het verband tussen het ongeval en uw klachten vast, dus wacht niet te lang.
 • Tot slot geeft u de zaak in handen van Schakenraad Advocaten, die u juridisch bijstaan om een zo hoog mogelijke schadevergoeding te krijgen.

Een val van een trapje, met de hand tussen een draaiende machine komen, een ongeluk bij het laden van de vracht of zelfs een ongeval tijdens een door de werkgever bedrijfsuitje. Een ongeval onder werktijd kan vervelende gevolgen hebben en leidt soms tot (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. Als slachtoffer van een bedrijfsongeval bent u gelukkig goed door de wetgever beschermd. In vrijwel alle gevallen heeft uw werkgever een zorgplicht en is die daarmee verantwoordelijk voor uw letselschade die komt bij het doen van uw werk.

Er is een uitzondering. Als de letselschade het gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet door de werknemer, dan is de werkgever niet aansprakelijk. Als een werkgever u verdenkt van opzet of bewuste roekeloosheid, komt de zaak in veel gevallen voor een rechter.

Bij een misdrijf kunt u letselschade oplopen, zowel materieel als immaterieel. Het is mogelijk om deze schade te verhalen op de dader. Daarvoor zijn verschillende procedures mogelijk.

 • Allereerst kunt een schadeclaim indienen in het kader van de strafprocedure. De rechter die de strafzaak van de tegenpartij behandelt, kan besluiten u een schadevergoeding toe te kennen. Een nadeel is dat deze rechter slechts beperkt tijd en middelen om uw schade goed te beoordelen.
 • U kunt ook een schadeclaim indienen buiten de strafprocedure om. Dan is er sprake van een civiele procedure en vraagt u de rechter om in een aparte procedure de tegenpartij te veroordelen tot een schadevergoeding.

Als de rechter heeft besloten dat u recht heeft op een letselschadevergoeding, moet de tegenpartij deze voldoen. Daarvoor kan hij geen beroep doen op zijn verzekeraar, dus moet het geld door hemzelf worden opgebracht. In veel gevallen is de dader financieel niet daadkrachtig genoeg om uw letselschade te vergoeden. In bepaalde gevallen kunt u dan aanspraak maken op een uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven of het Waarborgfonds Motorverkeer (bij verkeersmisdrijven). Omdat het incasseren van een schadevergoeding in de praktijk lastig kan zijn, schiet de overheid in sommige gevallen te hulp. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een zogeheten schadevergoedingsmaatregel, waarbij het CJIB de incasso bij de dader doet.

Ook artsen maken fouten. Als u slachtoffer bent van een medische misser, dan kunt u het ziekenhuis of kliniek waarin dit is gebeurd aansprakelijk stellen. Het ziekenhuis of kliniek is namelijk verantwoordelijk voor de arts, die u niet persoonlijk aansprakelijk kunt stellen. Bovendien kunt u alleen aanspraak maken op een letselschadevergoeding als er sprake is van nalatigheid door de arts of ander medisch personeel

Er zijn verschillende vormen van medische missers. U kunt aanspraak maken op een schadeclaim als de arts een foutieve diagnose heeft gesteld, waarbij u lichamelijk of psychisch letsel opliep. Dat geldt ook voor een foutieve ingreep van een chirurg of arts. Tevens moet een arts u volledig op de hoogte hebben gesteld van mogelijke complicaties en van alle alternatieven. Is dat niet gebeurd en had u met de kennis van nu de ingreep niet gedaan, dan kunt u een vergoeding claimen. Tot slot is letselschade te claimen als u na de behandeling of ingreep op een verkeerde manier bent verzorgd.

Op scholen gebeuren geregeld ongelukken. Gelukkig lopen die meestal met een sisser af. Toch komt het voor dat een kind letsel oploopt. In een aantal gevallen kan het schoolbestuur of onderwijzer hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Allereerst is dat mogelijk als het letsel het gevolg is van een slecht onderhouden gebouw of opstal. Ook is een letselschadeclaim te doen bij onzorgvuldig handelen, het nalaten van een handeling of het maken van een fout.

Letselschade op school is vaak een ingewikkelde zaak. Daarom is het verstandig in zulke gevallen juridische bijstand in te roepen bij Schakenraad Advocaten.

Slachtoffer van een ongeval zijn is geen prettige ervaring. Het zien van een ernstig ongeval of geconfronteerd worden met de gevolgen ervan, is evenmin fijn. U kunt daar psychische klachten aan overhouden. Aangezien u niet daadwerkelijk bij het ongeval betrokken bent, kunt u geen aanspraak maken op letselschade. Wel kunt u een beroep doen op shockschade.

Om hiervoor in aanmerking te doen, moet worden voldaan aan verschillende voorwaarden. Zo moet er sprake zijn van een eigen waarneming van een ernstig ongeval of directe confrontatie met de ernstige gevolgen daarvan. Ook moet dit geleid hebben tot een hevige emotionele shock en is van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld. In de praktijk wordt shockschade of affectieschade vooral toegekend als er sprake is van een nauwe band met het slachtoffer, zoals een moeder die haar kind ziet verongelukken.

In ons rechtssysteem is vastgelegd dat naast het slachtoffer van een ongeval, ook bepaalde dierbaren (zoals ouders, partner, kinderen) aanspraak kunnen maken op een letselschadevergoeding. Dit wordt affectieschade genoemd.

Mogelijk kunt u wel een claim indienen voor het oplopen van shockschade. Om hiervoor in aanmerking te doen, moet worden voldaan aan verschillende voorwaarden. Zo moet er sprake zijn van een eigen waarneming van een ernstig ongeval of directe confrontatie met de ernstige gevolgen daarvan. Ook moet dit geleid hebben tot een hevige emotionele shock en is van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld sprake. In de praktijk wordt shockschade vooral toegekend als er sprake is van een nauwe band met het slachtoffer, zoals een moeder die haar kind ziet verongelukken.

Wij gebruiken cookies enkel voor het bijhouden van onze bezoekersaantallen in Google Analytics.