Arbeidsrecht

Met een advocaat achter de hand sta je altijd sterker.

Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt. Een werknemer is iemand die zich er contractueel, dat wil zeggen door middel van een arbeidsovereenkomst, toe verbindt onder het gezag van de werkgever te werken in ruil voor een loon. Het arbeidsrecht valt uiteen in het individueel en het collectief arbeidsrecht en vormt een integraal onderdeel van het sociaal recht. Een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht geldt het ontslagrecht, dat de bevoegdheid van werkgever en werknemer regelt de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

In het algemeen zijn de arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers goed geregeld in Nederland. Toch kunnen er onverwachts problemen ontstaan. En die gaan bijna altijd over ziekte en re-integratie, ontslag en ontslagvergoeding, of heel gewoon: over geld. In zo’n geval is het goed om een advocaat achter de hand te hebben. Of beter nog: om die al in te schakelen als het contract nog niet is getekend en voordat zich problemen voordoen.

In Nederland is het niet de gewoonte om een advocaat in te schakelen als de zon nog schijnt. Want, zo klinkt het vooroordeel, een advocaat kost alleen maar veel geld en waarom zou je al die moeite nemen? Heel eenvoudig: omdat u dan sterker staat als het misgaat. “Voorkomen is beter dan genezen” is het motto voor een tijdig gesprek bij Schakenraad Advocaten. Zo’n kennismakingsgesprek kost niets en het levert veel op. Voor ons kantoor is deze kennismaking net zo belangrijk. Want natuurlijk hopen wij dat u contact opneemt met Schakenraad Advocaten als het nodig mocht zijn. Zo simpel is dat.

Uit de dagelijkse praktijk

Wat u daar niet kunt lezen is een verhaal uit de praktijk waarbij de werkgever misbruik maakte van zijn positie als opdrachtgever. Boven het contract stond te lezen: Overeenkomst van opdracht. Maar waarom moesten de zzp’ers bedrijfskleding van het bedrijf van de opdrachtgever dragen? Waarom kregen zij zoveel opdrachten per jaar dat zij geen tijd meer hadden om nog voor andere opdrachtgevers te werken? Misschien hebt u er over gelezen. In dit geval waren de feitelijke werkomstandigheden veel meer die van een arbeidsovereenkomst dan die van een overeenkomst van opdracht. En kon de opdrachtgever dus rekenen op een brief van de belastingdienst om loonheffing te gaan betalen. En had de opdrachtnemer/werknemer ontslagbescherming en recht op loon bij ziekte. Bij Schakenraad Advocaten is een schat aan informatie en ervaring beschikbaar voor elke ZZP’er die wil weten waar hij aan toe is en die zelf wil kiezen hoe hij of zij voor een opdrachtgever wil werken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Gespecialiseerde advocaten