Bestuursrecht

Bezwaar maken tegen een besluit van een overheidsorgaan

Het bestuursrecht ziet op de verhouding tussen burgers en de overheid. Het geeft regels waar bestuursorganen zich aan moeten houden en regels die u beschermen tegen besluiten van die organen. Kern van het bestuursrecht is het nemen van een besluit door een bestuursorgaan. U kunt hierbij als direct of derde belanghebbende bij betrokken zijn.

Derde belanghebbende

U bent derde belanghebbende wanneer een besluit aan een ander gericht is, maar u toch in uw belangen raakt. Bijvoorbeeld wanneer er naast u gebouwd wordt en u gaat tegen een dichte hoge muur aan kijken. In de rechtspraak zijn in de loop van de tijd vijf criteria ontwikkeld om te bepalen of u een derde belanghebbende bent, namelijk:

  1. Een objectief bepaalbaar belang. U mag niet slechts een subjectief belang hebben. Dat is bijvoorbeeld het geval als uw belang alleen een persoonlijke beleving treft;
  2. Een persoonlijk belang. Uw belang moet zich kunnen onderscheiden van willekeurige andere belangen;
  3. Een eigen belang. Het moet gaan om uw belang en niet de belangen van iemand anders, bijvoorbeeld uw collega;
  4. Een rechtstreeks belang. Er mag dus geen sprake zijn van afgeleid belang, bijvoorbeeld bij een contractuele relatie;
  5. Een actueel belang. Dit in tegenstelling tot een niet concreet, onzeker of in de toekomst gelegen belang.

Iedere belanghebbende kan een bezwaarschrift tegen een besluit van het bestuursorgaan indienen. In de praktijk wordt een bezwaarschrift in veel gevallen ongegrond verklaard zodat de stap naar de rechter gezet moet worden. De belanghebbende moet dan een beroepschrift indienen bij de bevoegde rechtbank. Daarna kan eventueel hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

Tijdens de bezwaarprocedure, maar ook de beroepsprocedure kan een belanghebbende zo nodig om een verzoek tot voorlopige voorziening aan de rechter vragen. Meestal bevat een verzoek om voorlopige voorziening de vraag het besluit de werking te ontzeggen in afwachting van het besluit op bezwaar of de uitkomst van het ingestelde beroep, maar er kunnen ook andere voorzieningen worden gevraagd. Bijvoorbeeld om iemand gedurende de bezwaar- of beroepsprocedure te behandelen alsof hij over de vergunning beschikt die is geweigerd.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op! We helpen u graag. Onze collega Maarten Duurstema is gespecialiseerd in bestuursrechtzaken.

Blogs over Bestuursrecht

Waar kunnen we u mee helpen?

Gespecialiseerde advocaten