Skip to content

Bewind, curatele en psychiatrie

'Als opa ten onrechte wordt opgenomen, heeft hij aan mij een goede.'

Door vergrijzing en doordat mensen steeds langer thuis wonen nemen ook de problemen toe. Zo kan bewindvoering nodig zijn of mentorschap. Dit wordt ook wel “beschermingsbewind” genoemd, hetgeen dus iets anders is dan het meer bekende “schuldsaneringsbewind”.

Wanneer iemand volgens de rechter lichamelijk of geestelijk zo achteruit is gegaan dat die persoon niet meer in staat wordt geacht zijn belangen van vermogensrechtelijke aard te behartigen, kan een bewindvoerder over het vermogen worden aangesteld. Dat geldt ook als er sprake is van mogelijke verkwisting of bij problematische schulden. Dat klinkt allemaal heel juridisch. En dat is het ook. Daarom geven wij u graag een paar voorbeelden uit de praktijk.

Onderbewindstelling en mentorschap

Zo kan er bewind worden aangevraagd voor een jong iemand die een erfenis heeft gekregen waarbij de kans groot is dat deze het geld er binnen no time er doorheen jaagt. Door een bewindvoerder aan te stellen wordt deze persoon als het ware tegen zichzelf beschermd. Op die manier hoopt de wetgever dat die persoon later wel verantwoordelijk met dit geld zal omgaan. Wanneer iemand niet meer kan beslissen over zijn behandeling kan een mentor worden aangesteld.

Onvrijwillige opname

In de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WVGGZ) en de Wet zorg en dwang (WZD) is de onvrijwillige opname van mensen met een psychische stoornis of mensen met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking geregeld. Er staat bijvoorbeeld in wanneer onvrijwillige opname is toegestaan en wat dan de rechten zijn van personen die dan ineens patiënt zijn geworden. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is ‘het afwenden van gevaar’ voor de persoon zelf, voor anderen of hun omgeving. Schakenraad Advocaten maakt zich graag sterk voor deze cliënten.

Bijstand en advies

Soms is het werkelijke verhaal niet zoals het verteld wordt. Daarom is het belangrijk dat er met zoveel mogelijk mensen in de directe omgeving van de ‘bedreigde’ cliënt gesproken wordt. Alleen op die manier kan de waarheid achterhaald worden. Is opa echt zo agressief als de dochter het doet voorkomen? Waarom hebben ze daar in de dagbehandeling nooit iets van gemerkt? Of is het haar misschien om het huis te doen? Bij een onvrijwillige opname moet het gaan om een gevaar ten gevolge van een stoornis en niet van relatieproblemen of financieel gewin.

Natuurlijk, er zijn regels voor het onvrijwillig opnemen van mensen in een psychiatrische inrichting. En soms is het helaas nodig dat mensen niet meer thuis blijven wonen terwijl zij dat zelf nog wel willen. Schakenraad Advocaten adviseert en staat cliënten bij met respect voor alle betrokkenen.

Waar kunnen we u mee helpen?

Gespecialiseerde advocaten

Wij gebruiken cookies enkel voor het bijhouden van onze bezoekersaantallen in Google Analytics.