Psychiatrie

'Als opa ten onrechte wordt opgenomen, heeft hij aan mij een goede.'

Onvrijwillige opname

In de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WVGGZ) en de Wet zorg en dwang (WZD) is de onvrijwillige opname van mensen met een psychische stoornis of mensen met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking geregeld. Er staat bijvoorbeeld in wanneer onvrijwillige opname is toegestaan en wat dan de rechten zijn van personen die dan ineens patiënt zijn geworden. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is ‘het afwenden van gevaar’ voor de persoon zelf, voor anderen of hun omgeving. Schakenraad Advocaten maakt zich graag sterk voor deze cliënten in de psychiatrie.

Bijstand en advies

Soms is het werkelijke verhaal niet zoals het verteld wordt. Daarom is het belangrijk dat er met zoveel mogelijk mensen in de directe omgeving van de ‘bedreigde’ cliënt gesproken wordt. Alleen op die manier kan de waarheid achterhaald worden. Is opa echt zo agressief als de dochter het doet voorkomen? Waarom hebben ze daar in de dagbehandeling nooit iets van gemerkt? Of is het haar misschien om het huis te doen? Bij een onvrijwillige opname moet het gaan om een gevaar ten gevolge van een stoornis en niet van relatieproblemen of financieel gewin.

Natuurlijk, er zijn regels voor het onvrijwillig opnemen van mensen in een psychiatrische inrichting. En soms is het helaas nodig dat mensen niet meer thuis blijven wonen terwijl zij dat zelf nog wel willen. Schakenraad Advocaten adviseert en staat cliënten bij met respect voor alle betrokkenen.

Meet weten? Neem gerust contact op met mr. Marie-José Spieringhs.

Waar kunnen we u mee helpen?

Gespecialiseerde advocaten