Skip to content

Erfrecht

Problemen in de familiesfeer kunnen vaak heel ingrijpend zijn. Discussies en ruzies erfrechtkwesties kunnen hoog oplopen. Om dan het hoofd koel te houden is niet gemakkelijk.

Toch is dat nu precies wat u van een advocaat kunt verwachten. Wel betrokken, maar niet overmand door emoties. Als erfrechtspecialist richt uw advocaat zich per definitie op de juridische aspecten, doen wat mogelijk is om de gemoederen te bedaren en het recht zijn loop te laten hebben. Bijvoorbeeld door bij ruzie over de verdeling van de erfenis rond de tafel te gaan zitten om alles in goede banen leiden. Met inachtneming van de uitdrukkelijke wensen van beide partijen. Want daar gaat het natuurlijk om: u neemt een advocaat in de arm om het ontstane conflict op te lossen. Schakenraad Advocaten zet zich voor de volle 100% voor in om via overleg tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen. Mocht dit niet leiden tot het gewenste resultaat, staan wij u met raad en daad bij om via de rechter uw gelijk te halen.

Erfrecht

Zaken rondom de erfenis zijn vaak oorzaak van hoog oplopende conflicten binnen families. Dan gaat het vaak om de vraag wat er met het vermogen van de overledene moet gebeuren. Is er een testament of is er sprake van erfrecht? Hierbij valt de erfenis toe aan de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner. En wat als de overledene nog een schuld had uitstaan? Wat is erfrechtbelasting en hoeveel is dat? Heeft een kind ook het recht om te erven? Al dit soort vragen worden bij Schakenraad Advocaten beantwoord.

Kennismakingsgesprek

Zoekt u een oplossing voor de problemen die u ondervindt met betrekking tot uw erfeniskwestie, bel ons dan voor een kennismakingsgesprek. Daaraan zijn voor u geen kosten verbonden. Het is een hele stap, dat begrijpen wij heel goed. Maar misschien is het wel de eerste stap in een nieuwe richting.

Waar kunnen we u mee helpen?

Gespecialiseerde advocaten

Wij gebruiken cookies enkel voor het bijhouden van onze bezoekersaantallen in Google Analytics.