Skip to content

Letselschade

'Letselschade raakt je als een mokerslag.'

Na een (bedrijfs)ongeval, een misdrijf of een medische misser staat alles plotseling stil. Bij Schakenraad Advocaten begrijpen wij de impact die dat op uw leven heeft.  Want dagelijks horen wij de verhalen. Wij kunnen de klok niet terugdraaien. Maar wij kunnen u wel helpen uw leven weer op gang te brengen. En voor u aan de slag te gaan om een passende schadevergoeding te regelen die dat mogelijk maakt.

De draad weer oppakken…

Gek genoeg is de hoogte van de schadevergoeding niet het eerste waar de meeste mensen aan denken die, al dan niet via Slachtofferhulp, bij ons aanschuiven. ‘Hoe kan ik de draad van mijn leven weer oppakken?’ is een veelgehoorde vraag. Of ‘Hoe zit het met mijn werk, wil mijn baas me nog terug?’. Ons uitgangspunt is steeds dat wij er alles aan gaan doen om ervoor te zorgen dat u zoveel mogelijk uw oude leven weer kunt leiden. En dat u de kosten die dat met zich meebrengt volledig vergoed krijgt. Aarzel daarom niet om contact met ons op te nemen, ook als u een rechtsbijstandverzekering hebt. Het is altijd de moeite waard.

Wist u dat Schakenraad advocaten beschikt over het nationale keurmerk letselschade.

Hieronder kunt u meer lezen over onze werkwijze. De Letselschaderaad, uitgever van het genoemde keurmerk, heeft ook een folder uitgegeven: Grip op uw letselschade.

Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen? Neem dan ook eens een kijkje bij onze veelgestelde vragen over letselschade.

Meer dan 40 jaar ervaring in letselschadezaken heeft ons geleerd dat de werkelijke schade bij letselzaken vaak wordt onderschat. Daarnaast wordt de aard én de omvang van de schade vaak ook nog eens betwist door diegene die deze heeft veroorzaakt. Alsof het rouwproces, waar u als slachtoffer middenin zit, nog niet zwaar genoeg is. De letselschadeadvocaat heeft daar alle begrip voor. Het eerste gesprek is bedoeld om u uitleg te geven over het proces, te achterhalen wie eventueel uw schade zal moeten gaan vergoeden en een eerste indruk te krijgen welke schade u hebt geleden, zowel lichamelijk (materieel) als geestelijk (immaterieel). Deze eerste inventarisatie is heel belangrijk voor het verdere verloop van uw zaak om de hoogte van de schadeclaim te kunnen vaststellen.

De letselschadeadvocaat bepaalt de strategie die nodig is om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op hebt. Dat doet hij niet alleen. In veel gevallen zal de casemanager het voorbereidende dossierwerk doen, zorgen voor een soepel verloop van alle communicatie en zich verdiepen in de details van uw schade. Al snel na de eerste kennismaking wordt u voorgesteld aan deze tweede professional die zich helemaal op uw zaak zal richten. En waarmee u dus veel te maken zult krijgen. Omdat er altijd twee juridische specialisten voor u aan het werk zijn, is de bereikbaarheid groot.

We onderscheiden ons bovendien door het inschakelen van verschillende medisch adviseurs die we naar hun specifieke kunde inzetten. Zij raadplegen op hun beurt weer hun consulenten uit de vele specialismen, als dat nodig mocht zijn. Op die manier verzekeren we ons van een op maat gesneden medisch advies, waarmee we ons voordeel kunnen doen in uw specifieke zaak.

Voordat de hoogte van de schadeclaim wordt vastgesteld, is het zaak om uit te zoeken op wie u de schade kunt verhalen. In de meeste gevallen zal dat een verzekeraar zijn. Voor letselzaken bent u bij Schakenraad Advocaten beslist aan het juiste adres want met vier gespecialiseerde letselschadeadvocaten is Schakenraad het grootste kantoor in de regio op dit terrein dat voor slachtoffers optreedt. Anders gezegd: wij kennen de tegenpartij. Wij weten hoe verzekeraars denken en hoe wij voor u het beste pleidooi kunnen houden.

Wat ook speelt bij verkeersongevallen is het begrip ‘eigen schuld’. Wie heeft bijgedragen aan het ongeval? En voor welk deel? Dat zijn typisch vragen die in het steekspel tussen advocaat en verzekeraar beantwoord moeten worden. Is er sprake geweest van alcohol- of drugsgebruik? Is er te hard gereden? Zat de chauffeur in de auto te telefoneren? Bij een ongeval waarbij twee auto’s betrokken zijn geweest, zal de verzekeraar van de tegenpartij zijn verzekerde in zo’n geval vaak voor de volle 100% proberen vrij te pleiten. Dat die eigen verzekerde ten minste ook een deel van de schuld draagt, komt pas ter tafel na aandringen van de advocaat. Het resultaat is dan een reële verdeling van schuld en dan nog een billijkheidscorrectie. Zo wordt een vergoeding gevonden die fair is.

Wanneer iemand veroorzaker is van een eenzijdig ongeval is het onmogelijk om een ander daarvoor aansprakelijk te stellen. Maar dat wil nog niet zeggen dat er nooit geen schadevergoeding kan worden uitgekeerd. Heeft u misschien een schadeverzekering? En wist u dat een inzittendenverzekering op u als chauffeur van toepassing is ook als u alleen rijdt? Dit zijn typisch zaken die te maken hebben met afhandeling van de schade. Eerst stellen wij vast wie er aansprakelijk is en vervolgens kijken wij of de schade te verhalen is, en bij wie.

Uw advocaat zal proberen om een schadevergoeding te krijgen die is gebaseerd op wat de werkelijk geleden en naar verwachting nog te lijden schade is. Vooral dit laatste is iets waarin Schakenraad Advocaten zich steeds weer weet te onderscheiden. Want wat zijn de gevolgen van het letsel op de lange termijn? Een voorbeeld: als u de hulp inroept van een buurvrouw omdat u bepaalde dingen niet meer of nog niet zelf kunt doen dan kan daar een mantelzorgvergoeding tegenover staan. Huurt u voor een dagdeel in de week een huishoudelijke hulp in omdat u dat zelf niet meer kunt als gevolg van de geleden schade dan rekenen wij dat uit, afhankelijk van hoe lang u dat nog zou willen doen. Tot uw 70ste levensjaar? Dan heb je het al gauw over enkele tienduizenden euro’s. Zo zijn er tientallen voorbeelden te noemen van wat wij advocaten noemen, het kapitaliseren van de schade op de langere termijn. De kosten van fysiotherapie, ook een goed voorbeeld, de eerste tien behandelingen worden vaak nog wel vergoed. Maar het eigen risico is dan wel op. En wat als u nog jarenlang fysiotherapie nodig hebt? En een timmerman of schilder? Of een aangepaste auto?

Als het begrip smartengeld ter sprake komt zijn cliënten vaak teleurgesteld: ‘In Amerika krijg je al miljoenen als je valt over een te hoge stoeprand. En nu willen ze mij afschepen met een armzalige vijfduizend euro.’ In de praktijk is het vaak zo dat smartengeld wordt aangeboden om een hogere schadeclaim te ontlopen. Zeg maar, een goedmakertje voor de geleden schade. In Nederland liggen deze bedragen inderdaad veel lager en de hoogte is afhankelijk van legio factoren, zodat de ene zaak nooit te vergelijken is met de andere. Eén ding is zeker: wij gaan tot het uiterste om de juiste schadevergoeding in uw situatie te claimen.

Bij letselschadezaken is een betrokken advocaat nodig. Eentje die uw emoties erkent en begrijpt. En die deze kan vertalen naar onderhandelen en schadevergoeding. Wij kijken hierbij naar compensatie, naar herstel van de schade. Is het nodig om hierbij een arbeidskundige in te schakelen? Dan gebeurt dat. Hebt u ook na begeleiding door het Bureau Slachtofferhulp behoefte aan psychologische hulp van een letselschadepsycholoog? Schakenraad Advocaten regelt het voor u. Om ook het hele financiële plaatje te kunnen uitrekenen wordt soms een rekenbureau gevraagd tot op de komma uit te rekenen welke financiële schade het ongeval voor u heeft betekent en in de toekomst zal betekenen om de hoogte van de schadevergoeding te bewijzen en kracht bij te zetten.

Een van de meest voorkomende gevolgen van een verkeersongeval zijn whiplashklachten, een klachtenpatroon dat vaak ontstaat na aanrijdingen waarbij krachten inwerken op de nek. Het grote probleem bij whiplash associated disorders, zoals de officiële naam luidt, is dat de ernst van de kwetsuur bewust wordt ontkend of afgedaan als iets wat na een tijdje vanzelf overgaat. Dat is gelukkig ook vaak het geval, maar wij zien in onze praktijk echter ook tal van slachtoffers met whiplash waardoor hun leven totaal wordt ontwricht. Ook in die gevallen kijken wij naar de impact nu én wat de gevolgen zijn voor de toekomst. Schakenraad Advocaten houdt hierbij samen met hun medisch adviseur het hele plaatje in de gaten en handelt daarnaar. Zo nodig tot de Hoge Raad aan toe.

Waar kunnen we u mee helpen?

Gespecialiseerde advocaten

Letselschade coördinatoren

Wij gebruiken cookies enkel voor het bijhouden van onze bezoekersaantallen in Google Analytics.