Skip to content

Politie en justitie

'Recht heeft altijd voorrang.'

Bent u verdacht van een strafbaar feit? Dan hebt u vanaf het moment van aanhouding al recht op een advocaat. Eentje die u doortastend en met kennis van zaken bijstaat. Juist in deze fase van het gerechtelijk onderzoek is dat heel waardevol. Uw advocaat zal er toezicht op houden dat het OM (Openbaar Ministerie) geen onrechtmatige inbreuk maakt op uw privacy en dat het onderzoek volgens de regels verloopt. En dat er rekening wordt gehouden met de belangen van u als verdachte.

Uw advocaat zal het door het OM geleverde bewijs steeds kritisch beoordelen en ervoor zorgen dat ook de rechter dat doet. Bijvoorbeeld wanneer moet worden geoordeeld over voorlopige hechtenis. Maar ook bij de uiteindelijke beantwoording van de vraag of wettig en overtuigend bewezen kan worden geacht dat iemand het ten laste gelegde feit heeft gepleegd.

Bijstand in de voorfase

In de fase van het voorbereidend strafrechtelijk onderzoek kan uw advocaat u op meerdere vlakken bijstaan. Zo heeft u recht op bijstand door een advocaat tijdens de verhoren. Uw advocaat kan er ook voor zorgen dat door het OM nadere onderzoekshandelingen worden verricht. Bijvoorbeeld het horen van getuigen die nog niet door de politie zijn gehoord. Dan kan blijken onder welke omstandigheden het strafbare feit is gepleegd of zelfs dat de verdachte onschuldig is. Dat kan dus een groot verschil uitmaken.
Uiteindelijk zal uw advocaat alles op alles zetten om de rechtbank een zo volledig mogelijk dossier voor te leggen op grond waarvan wordt geoordeeld of het ten laste gelegde feit bewezen kan worden geacht en of u als verdachte ook strafbaar bent.

TOM-zitting

Steeds vaker worden zaken niet op zitting van een rechter gebracht maar door het OM zelf afgewikkeld. Ook dan kan de bijstand van een advocaat van waarde zijn. De advocaat kan het strafdossier opvragen en beoordelen
hoe groot de kans is dat een verdachte, in geval van weigering van het strafvoorstel van het OM, door een rechter wordt veroordeeld. Ook kan worden beoordeeld of het strafvoorstel van het OM redelijk is.

TOM staat voor Taakstraf Openbaar Ministerie. Op een TOM-zitting kan een officier van justitie een verdachte een taakstraf (een werkstraf of een leerstraf) of een geldboete, of een combinatie hiervan aanbieden. Bij deze besloten zitting is het niet de rechter die een straf oplegt, maar de officier van justitie die een straf aanbiedt. Als de verdachte hier niet op ingaat of de taakstraf niet naar behoren uitvoert, wordt hij of zij alsnog gedagvaard voor de rechter.
Er bestaat de mogelijkheid om tegen een strafbeschikking (bijvoorbeeld een boete) in verzet te komen. Ook in dat kader kan Schakenraad Advocaten u van dienst zijn.

Beslaglegging

Het komt vaak voor dat het OM beslag legt op eigendommen die u als verdachte in uw bezit heeft. Dat hoeft lang niet altijd úw eigendom te zijn. In dat geval kan uw advocaat overleg voeren met het OM omtrent de opheffing van het beslag. Is de Officier van Justitie – want die beslist daarover – hiertoe niet bereid, dan kan door de advocaat een klaagschrift worden ingediend bij de rechtbank.

Schakel met de buitenwereld

Daarnaast kunt u uw advocaat inschakelen voor het regelen van allerlei praktische zaken. Zeker wanneer u gedetineerd bent zal deze een belangrijke schakel zijn tussen u en de buitenwereld. Vooral in het contact met uw naasten kan uw advocaat een sleutelrol vervullen.

Bent u getuige?

Ook dan kan het ook verstandig zijn om de hulp van een advocaat in te roepen. Al was het alleen maar om uzelf gerust te stellen over wat u kunt verwachten als u voor de rechter moet verschijnen.

Bent u slachtoffer?

Als slachtoffer van een misdrijf bent u vanuit uw kwetsbare positie beslist geholpen bij een advocaat die niet alleen de strafrechtelijke kant van de zaak in de gaten houdt. Ook als slachtoffer heeft u namelijk rechten, waar de rechtbank rekening mee moet houden. Zo heeft u vaak recht op informatie over het strafproces, een spreekrecht en het recht om een schadevergoeding in te dienen. In dat geval is het verstandig een letselschadeadvocaat van Schakenraad Advocaten in de arm te nemen. In onze folder Letselschade leest u meer over letselschade bij gewelds- en zedenmisdrijven.

Waar kunnen we u mee helpen?

    Gespecialiseerde advocaten

Wij gebruiken cookies enkel voor het bijhouden van onze bezoekersaantallen in Google Analytics.