Skip to content

De sollicitant loopt eerst een dagje mee

Via een uitzendbureau komt een sollicitant bij een bedrijf terecht. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt de bij het bedrijf gangbare sollicitatieprocedure uiteengezet. In het bedrijf is het gebruikelijk dat een sollicitant eerst een dag meeloopt, omdat de processen binnen het bedrijf anders zijn dan in vergelijkbare bedrijven. Na de meeloopdag zullen partijen bekijken of er een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. Tijdens de meeloopdag overkomt de werknemer een bedrijfsongeval, waarbij hij letsel op loopt.

De werknemer gaat naar de rechter en zegt dat er door de meeloopdag al een (mondelinge) arbeidsovereenkomst is ontstaan en vordert loon. Daarnaast stelt hij het bedrijf als werkgever aansprakelijk voor de schade vanwege het bedrijfsongeval.

Het bedrijf zegt niet aansprakelijk te zijn omdat er tussen partijen (nog) geen arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen. De verzekering van het bedrijf heeft wel een bedrag aan schadevergoeding aan de sollicitant uitgekeerd, maar niet op grond van een werkgever/werknemer relatie.


Wat vindt de rechter?

Is er wel een arbeidsovereenkomst? Dit moet worden vastgesteld aan de hand van wat partijen over en weer hebben verklaard en wat zij uit elkaars gedragingen hebben mogen afleiden.

De rechter neemt de volgende omstandigheden in overweging:

  • de werknemer is uitgenodigd voor de meeloopdag;
  • het bedrijf heeft niet ontkend dat de werknemer is gaan meelopen en werkzaamheden heeft verricht;
  • het bedrijf kan niet aannemen dat iemand een hele dag vrijwillig komt meelopen;
  • het is niet uitgesloten dat een arbeidsovereenkomst tot stand komt zonder dat expliciet afspraken zijn gemaakt over de arbeidsvoorwaarden. Dit kan ook nog op een later tijdstip plaatsvinden;
  • het bedrijf heeft duidelijk aangegeven dat de meeloopdag deel uitmaakt van de sollicitatieprocedure en dat dus pas later gekeken zou worden of een arbeidsovereenkomst zou worden aangegaan of niet;
  • de werknemer ging ervan uit dat hij via het uitzendbureau zou werken, waardoor hij het bedrijf nog niet zag als werkgever.

De rechter is na afweging van de omstandigheden van oordeel dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn om ervan uit te gaan dat sprake is van een arbeidsovereenkomst met het bedrijf. Er is geen werkgever-werknemer relatie en er hoeft geen loon te worden doorbetaald. De vordering tot schadevergoeding werd afgewezen, ook omdat de verzekeraar van het bedrijf al een schadevergoeding had uitgekeerd.

Uit de uitspraak volgt dat een sollicitant niet per definitie aanspraak kan maken op een arbeidsovereenkomst, ook niet als hij al een dag meegelopen heeft. Dit zal afhangen van de omstandigheden van het geval. Bent u bij een soortgelijke kwestie betrokken? Of heeft u een andere arbeidsrechtgerelateerde vraag? Neem gerust contact met ons op!

Wij gebruiken cookies enkel voor het bijhouden van onze bezoekersaantallen in Google Analytics.