Eerste hulp bij letselschade

Bij letselschade komt er veel op u af. U bent bijvoorbeeld gewond geraakt en kunt daardoor een poos niet werken. Of u bent zelfs arbeidsongeschikt. En mogelijk heeft u schade aan uw persoonlijke eigendommen. Er zijn in elk geval een hoop vormen van letselschade, waarvan u slachtoffer kunt zijn. Uiteraard is de eerste prioriteit altijd dat u snel weer gezond bent. Daarna moet van alles geregeld worden, want u wilt de geleden schade vergoed zien. Maar waar begint u?

1. Het eerste contact
Als slachtoffer wilt u waarschijnlijk het liefst een tijdje bijkomen van hetgeen u is overkomen. Toch is het verstandig om – mits uw gezondheid het toelaat natuurlijk – zo snel mogelijk na het ongeval of incident juridische bijstand in te roepen. Schakenraad Advocaten staat daarbij altijd telefonisch of op kantoor voor u klaar. Bij ons kunt u altijd uw verhaal kwijt. In een kennismakingsgesprek bespreken we ook de mogelijkheden om een schadeclaim in te dienen.

2. De details bespreken
Kort na ons eerste gesprek nemen we contact met u op om de details van de zaak te bespreken. Uiteraard bent u daarvoor welkom bij ons op kantoor, maar we komen ook graag bij u langs. Veel slachtoffers vinden het kort na een ongeval namelijk prettig om in een vertrouwde omgeving te praten. Na de details van uw zaak te hebben besproken, nemen we deze in behandeling.

3. Aansprakelijk stellen van de tegenpartij
U heeft buiten uw schuld schade opgelopen. Om deze vergoed te krijgen, moeten we de tegenpartij aansprakelijk stellen. Nadat u ons heeft gemachtigd, doen we dit met een formele brief aan de zogeheten tegenpartij. Hierin vermelden we de reden van aansprakelijkheid en toedracht van het incident of ongeval. Ook vragen we expliciet naar erkenning van de aansprakelijkheid. Bij de brief voegen we belangrijke documenten, zoals getuigenverklaringen.

4. De erkenning (of niet)
In de meeste gevallen stuurt de tegenpartij onze formele brief naar zijn verzekeraar of juridisch adviseur. Zodra de tegenpartij schuld erkent, kunnen we om een voorschot op de schadevergoeding verzoeken. Dat is bijvoorbeeld prettig als u veel kosten heeft gemaakt vanwege het ongeval of incident. Het is ook mogelijk dat de tegenpartij de aansprakelijkheid niet direct erkent. In dat geval moeten we verdere, juridische stappen ondernemen, bijvoorbeeld door een civiele procedure aan te spannen.

5. De schadevergoeding
Uiteraard wilt u alle schade uiteindelijk vergoed krijgen. Een definitieve afrekening kan pas worden gemaakt, nadat u genezen bent of uw gezondheid stabiel is. Pas dan is een goede inventarisatie van alle medische kosten te maken. Ook kosten die u – bijvoorbeeld vanwege arbeidsongeschiktheid – nog gaat maken, zijn in de uiteindelijke vergoeding opgenomen. Zodra de definitieve schadevergoeding is vastgesteld, stort de tegenpartij (bijvoorbeeld diens verzekeraar) de schade rechtstreeks op uw rekening.

6. Wat als u er niet uitkomt?
Helaas loopt niet van elke schadeclaim de afwikkeling even voorspoedig. Soms weigert de tegenpartij de aansprakelijkheid te erkennen, heeft u te maken met een lastig bereikbare, buitenlandse partij of komt er geen overeenstemming over de hoogte van de vergoeding. In zulke gevallen biedt een gang naar de rechter hopelijk uitkomst. In dat geval staat Schakenraad Advocaten u vanzelfsprekend bij.