Schadeverzekering Inzittenden (SVI) of Ongevallen Inzittenden Verzekering (OIV)?

Welke verzekering moet u afsluiten? Een SVI-verzekering (Schadeverzekering voor Inzittenden) of een Ongevallen Inzittendenverzekering (OIV) voor letselschade aan inzittenden? Welke verzekering dekt wat?

De laatste tijd lees ik in de krant met enige regelmaat dat er een auto tegen een boom of tegen (tot soms zelfs ín) een woning gereden is. Dan hoop ik maar dat de bestuurder of inzittende(n) van de auto geen letsel heeft. Het is namelijk nogal een klap die wordt gemaakt. In dit blog wil ik kort ingaan op de juridische aspecten van een eenzijdig auto-ongeval waarbij een auto tegen bijvoorbeeld een huis rijdt met helaas letsel en verzekeringsperikelen.

Juridisch gezien wordt een eenzijdig ongeval gedefinieerd als een ongeval waarbij slechts één voertuig betrokken is, zoals in dit voorbeeld de auto die tegen een huis rijdt. In dit geval is de bestuurder van de auto meestal zelf verantwoordelijk voor het ongeval en kan aansprakelijk worden gesteld voor de letselschade van de inzittenden. Ook kan hij aansprakelijk worden gesteld voor de schade aan de woning. Dat valt namelijk onder de WAM-dekking van de auto, maar daar ga ik hier niet verder op in.

Afhankelijk van welke verzekering de bestuurder heeft wordt de schade als volgt vergoed:

De bestuurder heeft een SVI-verzekering:

  • De SVI-verzekering biedt dekking voor letselschade aan de bestuurder van het voertuig bij een ongeval, ongeacht wie de schuldige is. De bestuurder is immers ook inzittende, maar wel degene die de stuurfout maakte.
  • Als de bestuurder gewond raakt bij een eenzijdig ongeval doordat hij bijvoorbeeld tegen een boom of huis rijdt, kan de SVI-verzekering de medische kosten, verlies aan inkomen en eventuele andere schade vergoeden. Meestal ook de kosten van uw advocaat!

De bestuurder heeft een Ongevallen Inzittendenverzekering:

  • De Ongevallen Inzittendenverzekering biedt eenmalige uitkeringen bij overlijden of blijvende invaliditeit van de inzittenden als gevolg van een ongeval.
  • Deze verzekering dekt géén feitelijk gemaakte medische kosten of andere schade, maar keert een vooraf bepaald bedrag uit bij blijvend letsel of overlijden als gevolg van het ongeval (dat heet een sommenverzekering).

In het geval van een eenzijdig auto-ongeval waarbij een auto tegen een huis rijdt en bestuurder gewond raakt, kan de SVI-verzekering (schadeverzekering) dekking bieden voor de medische kosten en eventuele andere schade van de bestuurder. De werkelijke schade wordt hierbij vergoed.

Inzittenden (niet zijnde de bestuurder) kunnen als schuldloze derde worden aangemerkt. Zij kunnen zich voor de afhandeling van de schade melden bij de verzekeraar van de bestuurder van de auto op grond van de WAM.

Het is belangrijk om de polisvoorwaarden van uw verzekering te controleren én in geval van letselschade een bij de LSA (vereniging van letselschade advocaten) aangesloten advocaat te raadplegen! Met name als de volledige schade kan worden ingediend in plaats van een tevoren vastgesteld bedrag (sommenverzekering).

Wist u overigens dat u, ook als u een rechtsbijstandverzekering hebt mogelijk gebruik kunt maken van vrije advocaatkeuze om naar een gespecialiseerde letselschadeadvocaat te gaan? Ik vertel u hier graag meer over!

Dit blog is geschreven door

Onderwerp