Piketpaaltjes, onmisbaar voor een advocaat

Piketpaaltjes, in de bouw worden ze bijvoorbeeld gebruikt om de grenzen van een bouwrijp perceel aan te geven. Ook wordt er dankbaar gebruik van gemaakt bij het stutten van de bekisting voor een betonnen fundering. Ze stellen paal en perk; tot hier en niet verder. Zeer bruikbaar daarom ook voor een advocaat.

Een goede advocaat beschikt niet alleen over de juiste gereedschappen, zoals een wettenbundel, parate kennis, analytisch vermogen en slagkracht. Een advocaat ten strijde heeft ook een dozijn of wat piketpalen onder zijn arm, die hij op het juiste moment en op de juiste plaats stevig in de aarde heit. “De partij die zich op een rechtsgevolg beroept van door haar gestelde feiten of rechten, draagt de bewijslast van die feiten of rechten (tenzij..)” is de hoofdregel in ons bewijsrecht. Ongenuanceerd wordt ook wel gezegd “wie eist bewijst!”.

De wedstrijd begint niet pas zodra er een gerechtelijke procedure is gestart. Het debat dat eraan vooraf gaat, als er überhaupt al een procedure komt, is minstens zo belangrijk. De wedstrijd is vaak al bezig op het moment dat de advocaat binnen de lijnen komt. Eenmaal binnen de lijnen treft hij in de meeste gevallen geen diepgroen, vers gemaaid speelveld aan, maar eerder een boerenknollenveld vol met molshopen, heuvels, kuilen, modder en moerasvlaktes. Wijdverspreid over dat weiland bevinden zich stellingen, feiten en bewijsmiddelen. Lang niet alle stellingen zijn feiten en lang niet alle feiten zijn nodig om de wedstrijd te winnen. Een goede advocaat weet precies welke stellingen zijn cliënt wel en niet hoeft te bewijzen. Ook weet hij precies wat er op het bewijsbordje van de wederpartij ligt; in élke zaak liggen daar op zijn minst motiveringsplichten, en soms ook bewijsplichten. Met zijn juridisch kompas op scherp overziet en verkent de advocaat het veld.

Vervolgens begint hij zijn piketpalen in de grond te slaan. Allereerst ter begrenzing van het speelveld; wat niet relevant is valt daarbuiten. Vervolgens formuleert hij stellingen, zodanig dat deze, zodra zij eenmaal als feit kunnen worden aangemerkt, (mede) dragend kunnen zijn voor het rechtsgevolg waarop hij zich beroept (ofwel: dragend voor zijn eis). Wanneer de wederpartij deze niet of onvoldoende gemotiveerd betwist dreunt hij wederom een piketpaal in de grond. Is de betwisting door de wederpartij wél voldoende gemotiveerd, maar kan zijn cliënt (nader) bewijs leveren voor de juistheid van zijn stelling, dan ramt hij, mits tegenbewijs uitblijft, wederom een piketpaal de grond in. En zo beweegt hij zich voort totdat alle (en alleen die!) noodzakelijke hordes genomen zijn. Zo grenst hij niet alleen het speelveld af, maar stippelt hij tevens de route uit waarlangs het juridisch gevecht zich voltrekt, resulterend in het voor zijn cliënt optimale resultaat. In veruit de meeste gevallen is dat niet tevens het optimale resultaat voor de wederpartij. Het op het juiste moment en op de juiste plaats slaan van piketpaaltjes, ter sturing van het debat, draagt dan ook met recht bij aan het behalen van overwinningen.

Dit blog is geschreven door

No results found.

Onderwerp