Skip to content

Letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval of beroepsziekte

Iedereen heeft recht op een veilige werkomgeving. De werkgever is daarvoor verantwoordelijk. Dat geldt ook bij het werken in opdracht. Als het dan toch misgaat en u raakt gewond of wordt ziek, bent u door de wetgever vergaand beschermd. Een werkgever die praat over ‘eigen schuld’ of die zich hardop afvraagt ‘hoe kunt u zo dom zijn?’ trekt meestal aan het kortste eind. Gelukkig maar.

Het is natuurlijk wel belangrijk dat een werknemer zich aan de regels houdt, maar de werkgever moet hier het voortouw nemen. Anders is er sprake van wat in juridische termen ‘normschending’ heet. De taak van de advocaat begint bij het verwoorden van de normschending en soms ook het weerleggen dat de werkgever er niks aan kon doen. Dan komen zaken aan de orde als ‘ik heb geen goede instructie gehad’ of ‘door routine ben ik fouten gaan maken; de werkgever heeft daar niks tegen ondernomen’.

Het wettelijk kader wordt gevormd door bijvoorbeeld de Arbowet. Daarin staan de algemene bepalingen die gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht. De concrete regels zijn verder uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling. Al deze regels zijn verplicht voor zowel werkgever als werknemer. Door de enorme hoeveelheid regels en wettelijke bepalingen is het inschakelen van een advocaat bij problemen beslist geen luxe. Dat geldt voor werknemers in loondienst, maar ook voor zzp’ers, oproepkrachten, onderaannemers en iedereen die vragen heeft op het gebied van veilig werken en wie waarvoor verantwoordelijk is. Zeker als het misgaat, maar nog liever van tevoren. Ook bij vragen over beroepsziekten vindt u bij Schakenraad Advocaten een gewillig en professioneel gehoor.

Waar kunnen we u mee helpen?

Wij gebruiken cookies enkel voor het bijhouden van onze bezoekersaantallen in Google Analytics.